Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
mag. Marijan Rupert
T: (01) 2001 133
E: marijan.rupert@nuk.uni-lj.si

Delovni čas za uporabnike:
pon, tor, čet, pet: od 9.00 do 14.00
sreda: od 9.00 do 18.00

 

Gorazd Kocijančič
T: (01) 2001 145
E: gorazd.kocijancic@nuk.uni-lj.si

Urša Kocjan
T: (01) 2001 217
E: ursa.kocjan@nuk.uni-lj.si

Samo Kristan
T: (01) 2001 195
E: samo.kristan@nuk.uni-lj.si

Matjaž Lulik
T: (01) 2001 202
E: matjaz.lulik@nuk.uni-lj.si

dr. Sonja Svoljšak
T: (01) 2001 142
E: sonja.svoljsak@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • Izbor, nabava in evidentiranje rokopisnega gradiva ter starih in redkih tiskov.
 • Inventarizacija in katalogizacija rokopisnega gradiva ter bibliografska obdelava knjižnega fonda.
 • Tehnična oprema gradiva.
 • Skrb za varovanje in ohranjanje gradiva.
 • Izposoja in posredovanje gradiva v čitalnico zbirke.
 • Skrb za dejavnost čitalnice in referenčno gradivo zbirke.
 • Posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o rokopisnem gradivu ter redkih in starih tiskih.
 • Pomoč uporabnikom pri iskanju gradiva in drugo delo z uporabniki.
 • Sodelovanje pri izvedbi strokovnega izpopolnjevanja in permanentnega izobraževanja knjižničnih delavcev.
 • Priprava tematskih razstav in sodelovanje pri predstavitvenih ter promocijskih dejavnostih.
 • Sodelovanje pri razvoju in upravljanju portala Digitalne knjižnice Slovenije − dLib.si.
 • Ustvarjanje lastnih digitalnih zbirk in zagotavljanje ustreznih metapodatkov.
 • Objavljanje strokovnih in znanstvenih del ter promocijskih besedil s svojega področja dela.
 • Raziskovalno in razvojno delo na področju obdelave, varovanja, izposoje ter dostopa do rokopisnega in knjižnega gradiva.
 • Sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih.