Rokopisna zbirka

dekorativna slika  dekorativna slika

Rokopisna zbirka hrani slovensko pisno kulturno dediščino. Srednjeveški fond obsega preko 120 posameznih enot, med njimi tudi Stiški rokopis, napisan v slovenskem jeziku, ter zbirko fragmentov. Najobsežnejša je zbirka latinskih rokopisov od 9. pa do konca 15. stoletja, izredno pomembni so tudi srednjeveški rokopisi iz zbirk slavista Jerneja Kopitarja ter barona Žige Zoisa, napisani v cirilici in glagolici. Fond novoveških rokopisov sestavljajo poleg vezanih rokopisov iz obdobja humanizma, renesanse in baroka še rokopisi slovenskega ljudskega slovstva ter publikacije z avtografi. Glavnino zbirke pa predstavljajo  zapuščine in arhivi slovenskih pesnikov in pisateljev, kot tudi jezikoslovcev, prevajalcev, zgodovinarjev ter ostalih kulturnih ustvarjalcev.

Dejavnost:
  • zbiranje rokopisnega gradiva in publikacij z avtografi
  • dopolnjevanje referenčne literature s področja rokopisnega knjižnega gradiva
  • bibliografska obdelava gradiva
  • znanstvenoraziskovalno in razvojno delo v povezavi s knjižničnim gradivom zbirke
  • posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o gradivu

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
Katalog rokopisov
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakti:
mag. Marijan Rupert (skrbnik zbirke)
T: (01) 2001 133
E: marijan.rupert@nuk.uni-lj.si

Samo Kristan
T: (01) 2001 195
E: samo.kristan@nuk.uni-lj.si

Marjeta Šušterčič
T: (01) 2001 157
E: marjeta.sustercic@nuk.uni-lj.si

dr. Barbara Jesenovec
T: (01) 2001 226
E: barbara.jesenovec@nuk.uni-lj.si

dr. Cvetka Teja Koler Povh
T: (01) 2001 226
E: teja.povh@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas 
Naročanje gradiva*
Rezervacija čitalniškega mesta

*Gradivo iz posebnih zbirk hranimo na različnih lokacijah, zato je potrebno predhodno naročilo (gradivo, naročeno do 11. ure, boste lahko pregledovali naslednji dan).