Tehnično-vzdrževalna služba

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ul. 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Delovni čas za stranke:
pon-pet: od 9.00 do 14.00

Vodja:
Borut Osojnik
T: (01) 2001 123
F: (01) 4257 293
E: borut.osojnik@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

  • Načrtovanje, vodenje in koordinacija investicijskih ter vzdrževalnih del.
  • Koordinacija del na področju upravljanja zgradb, prostorov in opreme.
  • Kurirska dela in dela ekonomata.
  • Izvajanje prevozov knjižničnega gradiva in oseb.
  • Dejavnost garderobe.
  • Vratarsko-receptorska dejavnost.
  • Izvajanje dejavnosti knjižnične prodajalne.
  • Druga manipulativna in tehnična dela.