Služba za tehnično vzdrževanje in investicije

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ul. 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Delovni čas za stranke:
pon-pet: od 9.00 do 14.00

Vodja:
Borut Osojnik
T: (01) 2001 123
F: (01) 4257 293
E: borut.osojnik@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • načrtovanje, izvajanje, naročanje, koordiniranje in nadzorovanje investicijskih in vzdrževalnih del,
 • načrtovanje, izvajanje in koordiniranje nabave osnovnih sredstev,
 • upravljanje zgradb, prostorov in naprav ter oddajanje prostorov v najem,
 • izvajanje del na področju zagotavljanja varnosti zgradb, prostorov in opreme,
 • organizacija čiščenja, varovanja in tehničnega nadzora zgradb in prostorov,
 • naročanje opreme in materiala,
 • popisovanje in vodenje evidenc osnovnih sredstev,
 • izvajanje prevozov knjižničnega gradiva in oseb,
 • vodenje recepcije, prodajalne in garderobe,
 • sodelovanje pri pripravi razstav in drugih dogodkov,
 • kurirska in druga manipulativna in tehnična dela.