Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Lokacija
Vodja:
Irena Sešek
T: (01) 5861 309
F: (01) 5861 352
E: irena.sesek@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

  • Izbor, nabava, evidentiranje in zamenjava knjižničnega gradiva.
  • Preverjanje, usmerjanje in distribucija knjižničnega gradiva.
  • Izvajanje reklamacij knjižničnega gradiva.
  • Tehnična oprema knjižničnega gradiva.
  • Koordinacija in spremljanje porabe sredstev za nakup knjižničnega gradiva.
  • Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva.
  • Koordinacija in preverjanje odpisnih seznamov iz drugih slovenskih knjižnic.
  • Sodelovanje pri inventuri knjižnične zbirke.
  • Izdelava strokovnih izhodišč in priporočil za oblikovanje ter upravljanje knjižničnih zbirk.