Služba za finance in računovodstvo

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ul. 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Delovni čas za stranke:
pon-pet: od 9.00 do 14.00

Vodja:
mag. Katja Virant
T: (01) 2001 233
F: (01) 2001 237
E: katja.virant@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • priprava knjigovodskih listin za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov in transakcij,
 • vodenje in pregled prejetih knjigovodskih listin,
 • upravljanje z dokumentnim sistemom ter obravnava prejetih računov,
 • skrb za izterjavo terjatev,
 • skrb za materialno knjigovodstvo in knjigovodstvo osnovnih sredstev,
 • obračun plač ter nadomestil,
 • vodenje glavne knjige,
 • izdelava obračunov DDV in ostalih potrebnih davčnih napovedi,
 • priprava računovodskih, davčnih in drugih poročil,
 • izvajanje nadzora nad porabo proračunskih sredstev, spremljanje likvidnosti ter solventnosti in ustrezno ukrepanje,
 • opravljanje plačilnega prometa,
 • sodelovanje pri izvedbi letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev,
 • usklajevanje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjigovodskim stanjem (inventura),
 • sodelovanje pri izdelavi poslovnih načrtov,
 • sodelovanje in usklajevanje z revizorji, davčnimi inšpektorji in ustanovami,
 • skrb za delovanje in razvoj poslovno-informacijskega sistema na področju dela službe,
 • sodelovanje pri izvedbi projektov,
 • upravljanje s tveganji na področju financ in računovodstva,
 • arhiviranje izvirnikov knjigovodskih listin,
 • spremljanje in preučevanje zakonodaje, predpisov in standardov, povezanih s finančno-računovodskim delom in poslovanjem knjižnice.