Služba za pravne, kadrovske in administrativne zadeve

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ul. 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Delovni čas za stranke:
pon-pet: od 9.00 do 14.00

Kadrovska služba:
Eva Pohar-Sušnik
T: (01) 2001 229
F: (01) 4257 293
E: eva.pohar-susnik@nuk.uni-lj.si

Administrativna služba:
Ljiljana Hubej
T: (01) 2001 193
F: (01) 4257 293
E: lili.hubej@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • Dela na področju pravnih zadev in javnih naročil.
 • Vodenje evidence javnih naročil in razpisov.
 • Izdelava internih aktov knjižnice.
 • Urejanje avtorskopravnih zadev.
 • Dela na področju kadrovskih zadev in razvoja kadrov.
 • Vodenje splošnih in kadrovskih evidenc.
 • Organiziranje strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.
 • Dela na področju arhivsko-dokumentarnega sistema.
 • Razvoj in upravljanje poslovne dokumentacije in arhiva.
 • Strokovno-administrativna dela.
 • Izvajanje nalog glavne pisarne in arhiva.
 • Sodelovanje pri organizaciji poslovnih dogodkov.
 • Sodelovanje pri marketingu in promociji.
 • Sodelovanje v izobraževalnem programu knjižnice.
 • Sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih.