Služba za pravne, kadrovske in administrativne zadeve

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ul. 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
Ljiljana Hubej
T: (01) 2001 193
F: (01) 4257 293
E: lili.hubej@nuk.uni-lj.si

Delovni čas za stranke:
pon-pet: od 9.00 do 14.00

Kadrovska služba:
Petra Ljubič
T: (01) 2001 124
F: (01) 4257 293
E: petra.ljubic@nuk.uni-lj.si

Administrativna služba:
Ljiljana Hubej
T: (01) 2001 193
F: (01) 4257 293
E: lili.hubej@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • izvajanje del na področju pravnih zadev,
 • vodenje postopkov javnih naročil in razpisov,
 • urejanje avtorskopravnih zadev,
 • spremljanje in preučevanje zakonodaje in drugih predpisov,
 • priprava notranjih aktov,
 • izvajanje del na področju kadrovskih zadev in razvoja kadrov,
 • organiziranje izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih,
 • priprava in izvedba ukrepov za varnost pri delu in promocijo zdravja,
 • izvajanje nalog projektne pisarne in strokovna podpora pri izvedbi projektov,
 • vodenje poslovne korespondence,
 • upravljanje s poslovno dokumentacijo in vodenje arhiva,
 • opravljanje del administrativne podpore organom zavoda,
 • sodelovanje pri organizaciji poslovnih dogodkov,
 • sodelovanje v raziskovalni in izobraževalni dejavnosti knjižnice.