Slikovna zbirka

dekorativna slika

Zbirka hrani slikovno gradivo (avtorsko izvirno ali na kakršen koli način reproducirano grafiko, risbe, ilustracije, fotografije na katerem koli nosilcu (razglednice, fotografije, plakati, koledarji, grafične mape, posamezni grafični listi, ilustracije, risbe, idr.) s poudarkom na slovenskih avtorjih in slovenskem ozemlju, ne glede na časovno dimenzijo. 

Zbirka obsega okoli 100.000 enot gradiva. Največji sta zbirka razglednic z več kot 50.000 razglednicami Slovenike in Jugoslavike ter zbirka plakatov z več kot 9000 plakati. Izjemno bogata je tudi zbirka portretne, dokumentarne in pokrajinske fotografije, med dragocenimi primerki slikovnega gradiva hranimo posamezne grafične liste in mape ter originalna dela slovenskih likovnih ustvarjalcev. Pestrost slikovne zbirke zaokrožujeta zbirki koledarjev in podobic.

Dejavnost:
dopolnjevanje zbirke slikovnega gradiva, zbirke upodobitev znanih Slovencev, zbirke razglednic, zbirke plakatov, zbirke podobic in zbirke koledarjev
izbiranje referenčne literature s področja grafike, risbe, ilustracije in fotografije ter s področja upravljanja slikovnih zbirk
bibliografska obdelava gradiva
znanstvenoraziskovalno in razvojno delo v povezavi z gradivom
posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o slikovnem  gradivu

 

 

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakti:
Urša Kocjan (skrbnica zbirke)
T: (01) 2001 217
E: ursa.kocjan@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas
Naročanje gradiva*
Rezervacija čitalniškega mesta

*Gradivo iz posebnih zbirk hranimo na različnih lokacijah, zato je potrebno predhodno naročilo (gradivo, naročeno do 11. ure, boste lahko pregledovali naslednji dan).