Slikovna zbirka

Zbirka hrani slikovno gradivo (avtorsko izvirno ali na kakršen koli način reproducirano grafiko, risbe, ilustracije, fotografije na katerem koli nosilcu (razglednice, fotografije, plakati, koledarji, grafične mape, posamezni grafični listi, ilustracije, risbe, idr.) s poudarkom na slovenskih avtorjih in slovenskem ozemlju, ne glede na časovno dimenzijo (tj. slovenika, stara slovenika ter nacionalno pomembno gradivo, izdano doma in v tujini)

 

Dejavnost:
dopolnjevanje zbirke slikovnega gradiva, zbirke upodobitev znanih Slovencev, zbirke razglednic, zbirke plakatov, zbirke podobic in zbirke koledarjev
izbiranje referenčne literature s področja grafike, risb, ilustracij in fotografije ter s področja upravljanja slikovnih zbirk
bibliografska obdelava gradiva
znanstvenoraziskovalno in razvojno delo v povezavi z gradivom
posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o slikovnem  gradivu

 

 

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakti:
Urša Kocjan (skrbnica zbirke)
T: (01) 2001 217
E: ursa.kocjan@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas
Naročanje gradiva
Rezervacija čitalniškega mesta