Oddelek za raziskave

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
dr. Mojca Rupar Korošec
T: +386 1 2001 156
E: mojca.rupar-korosec@nuk.uni-lj.si
 

Področje zaščite in restavriranja gradiva:
dr. Jasna Malešič
T: (01) 2001 212, 031 202 096
F: (01) 4257 293
E: jasna.malesic@nuk.uni-lj.si
 


Dejavnost 

  • izvajanje raziskav na področju bibliotekarske in informacijske znanosti, zaščite in restavriranja knjižničnega gradiva, zgodovine knjige, knjižnic in knjižničarstva ter zgodovine Narodne in univerzitetne knjižnice,
  • obveščanje strokovne javnosti z rezultati raziskav,
  • zbiranje, obdelovanje in posredovanje statističnih in drugih podatkov o delovanju knjižnic,
  • izdelava analiz, poročil, preglednic, popisov in drugih dokumentov o delovanju knjižnic,
  • sodelovanje pri pripravi strokovnih analiz, smernic, navodil in priročnikov s področja knjižnične dejavnosti,
  • priprava strokovnih podlag za sprejem splošnih predpisov, strokovnih priporočil in drugih razvojnih dokumentov s področja knjižnične dejavnosti,
  • spremljanje razpisov in obveščanje strokovne javnosti in knjižnic o aktualnih projektnih razpisih.