Oddelek za pridobivanje gradiva

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Lokacija
Vodja:
Irena Sešek
T: (01) 5861 309
F: (01) 5861 352
E: irena.sesek@nuk.uni-lj.si

Dejavnost:

 • priprava načrta nabave gradiva v sodelovanju z drugimi oddelki,
 • koordinacija nabave gradiva z drugimi oddelki,
 • zbiranje obveznih izvodov knjižničnega gradiva,
 • pridobivanje obveznih izvodov gradiva, ki nastaja in se objavlja v okviru Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL),
 • posredovanje informacij in izdelava navodil v zvezi z oddajo obveznih izvodov publikacij,
 • vodenje postopkov reklamacij v zvezi z oddajo obveznih izvodov in nakupov,
 • izdelava strokovnih mnenj o obveznem izvodu publikacij,
 • nakup knjižničnega gradiva in upravljanje s poslovno dokumentacijo v zvezi z nakupom,
 • evidentiranje, inventariziranje, tehnična obdelava in oprema pridobljenega gradiva,
 • razporejanje gradiva in vnos lokacijskih podatkov o gradivu v sodelovanju z drugimi oddelki,
 • preverjanje, usmerjanje in distribucija knjižničnega gradiva,
 • pridobivanje podatkov in vodenje seznamov o dobaviteljih,
 • vodenje mednarodne zamene knjižničnega gradiva,
 • koordiniranje nabave in ponudbe knjižničnega gradiva v okviru UL,
 • izvajanje usposabljanj za založnike,
 • zbiranje in obdelava podatkov o prirastu gradiva ter priprava poročil in analiz,
 • sodelovanje pri zbiranju podatkov o založniški produkciji slovenike,
 • preverjanje odpisnih seznamov ter izbor knjižničnega gradiva iz drugih slovenskih knjižnic za dopolnitev zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih osnov za zakonske in druge predpise s področja knjižničarstva,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih analiz, smernic, navodil in priročnikov s področja knjižničarstva,
 • sodelovanje pri pripravi razpisov za nakup gradiva,
 • sodelovanje pri razvoju sistema COBISS na področju dejavnosti oddelka,
 • sodelovanje v informacijski, raziskovalni in izobraževalni dejavnosti knjižnice.