Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
Damjana Vovk
T: (01) 2001 176
F: (01) 4257 293
E: damjana.vovk@nuk.uni-lj.si

Izobraževanje:
Nataša Knap
T: (01) 2001 139
E: natasa.knap@nuk.uni-lj.si
Splet: www.nuk.uni-lj.si/izobrazevanje

Bibliotekarski izpiti:
Polona Marinšek
T: (01) 2001 160
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si
Splet: www.nuk.uni-lj.si/bibliotekarski-izpiti

Svetovanje za splošne knjižnice: 
Milena Bon
T: (01) 2001 210
E: milena.bon@nuk.uni-lj.si

Portal Knjižničarske novice (glavni urednik):
Gregor Škrlj
T: (01) 2001 170
E: gregor.skrlj@nuk.uni-lj.si

Razvid knjižnic:
Helena Ana Drewry
T: (01) 2001 150
E: helenaana.drewry@nuk.uni-lj.si
Splet: https://razvid.nuk.uni-lj.si/

Dejavnost

 • organizacija strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja knjižničnih delavcev,
 • organizacija izobraževanj za informacijsko pismenost uporabnikov,
 • organizacija in izvajanje bibliotekarskih izpitov,
 • sodelovanje pri izvedbi postopkov priznavanja strokovnih nazivov v knjižnični dejavnosti,
 • obveščanje strokovne javnosti o novostih v stroki in o dejavnosti knjižnic,
 • uredništvo Knjižničarskih novic,
 • vodenje javne evidence (razvida) knjižnic,
 • preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične javne službe,
 • dodeljevanje nacionalnih in mednarodnih identifikacijskih številk za knjižnice in sorodne organizacije,
 • strokovna podpora razvoju splošnih knjižnic,
 • strokovna podpora knjižničnemu sistemu in knjižnicam UL,
 • izvajanje posebnih nalog na področju šolskega knjižničarstva.