Oddelek za digitalne vsebine

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
mag. Zoran Krstulović
T: (01) 2001 221
F: (01) 4257 293
E: zoran.krstulovic@nuk.uni-lj.si

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Splet: http://www.dlib.si
E: dlib@nuk.uni-lj.si

Portal Svarog
Splet: http://svarog.nuk.uni-lj.si
E: svarog@nuk.uni-lj.si

Spletni arhiv NUK
Splet: http://arhiv.nuk.uni-lj.si

Konzorcij COSEC
Splet: http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/
E: cosec@nuk.uni-lj.si

Reprocenter

Koordinacija digitalizacije:
Mojca Šavnik
T: (01) 2001-171
F: (01) 4257 293
E: mojca.savnik@nuk.uni-lj.si

Obvezni izvod monografskih publikacij, slikovnega ter zvočnega gradiva:
Staša Kuret
T: (01) 2001 128
F: (01) 4257 293
E: stasa.kuret@nuk.uni-lj.si

Oddaja serijskih publikacij (časniki, časopisi, revije):
Daša Pokorn
T: (01) 2001 167
F: (01) 4257 293
E: dasa.pokorn@nuk.uni-lj.si

Konzorcij COSEC:
mag. Karmen Štular Sotošek
T: (01) 2001 120
F: (01) 4257 293
E: karmen.stular@nuk.uni-lj.si

Arhiviranje spletnih mest:
Janko Klasinc
T: (01) 2001 211
F: (01) 4257 293
E: janko.klasinc@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • načrtovanje in vodenje vsebinskega razvoja digitalne knjižnice,
 • sodelovanje pri promociji in trženju digitalne knjižnice in ponudbe digitalnih vsebin,
 • načrtovanje vsebinskega razvoja in koordinacija dejavnosti nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture,
 • vodenje konzorcijske in druge nabave elektronskih informacijskih virov,
 • svetovanje raziskovalcem pri objavah v odprtem dostopu,
 • upravljanje s poslovno dokumentacijo v zvezi z nakupom elektronskih informacijskih virov,
 • urejanje avtorskopravnih vprašanj elektronskih informacijskih virov in izvorno digitalnih ter digitaliziranih vsebin,
 • ustvarjanje lastnih zbirk digitalnih vsebin,
 • zagotavljanje metapodatkov za digitalne zbirke,
 • pridobivanje, zajem in priprava digitalnih vsebin za vključevanje v mednarodne podatkovne zbirke,
 • evidentiranje, pridobivanje, zajem, obdelava in arhiviranje slovenskega spleta, spletnih publikacij (vključno z obveznim izvodom) in izvorno digitalnih ter digitaliziranih vsebin,
 • vodenje postopkov reklamacij v zvezi z oddajo elektronskih obveznih izvodov,
 • zagotavljanje trajnega hranjenja slovenskih spletnih publikacij,
 • upravljanje izvorno digitalnega gradiva slovenskih založnikov,
 • digitaliziranje knjižničnega gradiva,
 • spremljanje mednarodnih standardov, priporočil in smernic za digitalizacijo knjižničnega gradiva,
 • priprava analiz, smernic, navodil in priporočil za digitalizacijo knjižničnega gradiva za knjižnice,
 • sodelovanje pri organizaciji usposabljanja in izvajanje usposabljanja za digitalizacijo knjižničnega gradiva,
 • svetovanje na področju digitalizacije knjižničnega gradiva,
 • upravljanje oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov za uporabnike z UL in splošnih knjižnic,
 • vodenje projektov na področju digitalizacije in upravljanje z digitalnimi vsebinami,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih osnov za zakonske in druge predpise s področja knjižničarstva,
 • sodelovanje v informacijski, raziskovalni in izobraževalni dejavnosti knjižnice.