Oddelek knjižničnih zbirk

dekorativna slika

Narodna in univerzitetna knjižnica hrani 2,8 milijona enot knjižničnega gradiva. Knjižnična zbirka NUK je temeljna zbirka pisne dediščine slovenskega naroda. Vključuje vsa dela, ki so bila založena ali natisnjena v Sloveniji, se nanašajo na Slovenijo, so napisana v slovenskem jeziku oziroma so jih napisali slovenski avtorji. Zbirka slovenike ima status kulturnega spomenika, njeno hranjenje pa je osrednja naloga nacionalne knjižnice. Pri izpolnjevanju te naloge nam pomaga mehanizem obveznega izvoda, po katerem nacionalna knjižnica prejme brezplačne izvode vsake publikacije, izdane v Sloveniji. NUK prav tako pridobiva nacionalno pomembno gradivo ter znanstveno in študijsko literaturo, ki pokriva študijske programe ljubljanskih fakultet, visokih, višjih in srednjih šol.

Glede na način nabave gradiva, bibliografsko obdelavo, način hranjenja in dostopnosti gradiva za uporabnike, knjižnično zbirko delimo na glavno knjižnično zbirko in posebne knjižnične zbirke. V NUK trenutno deluje osem posebnih knjižničnih zbirk: Rokopisna zbirka, Zbirka starih tiskov, Glasbena zbirka, Kartografska zbirka, Slikovna zbirka, Zbirka drobnega tiska in sive literature, Zbirka knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu ter Filmska zbirka.

Glavna knjižnična zbirka

Posebne knjižnične zbirke

Vodja Oddelka knjižničnih zbirk:
Matjaž Lulik (skrbnik zbirke)
T: (01) 2001 202
E: matjaz.lulik@nuk.uni-lj.si