Oddelek knjižničnih zbirk

dekorativna slika

Narodna in univerzitetna knjižnica hrani 2,8 milijona enot knjižničnega gradiva. Knjižnična zbirka NUK je temeljna zbirka pisne dediščine slovenskega naroda. Vključuje vsa dela, ki so bila založena ali natisnjena v Sloveniji, se nanašajo na Slovenijo, so napisana v slovenskem jeziku oziroma so jih napisali slovenski avtorji. Zbirka slovenike ima status kulturnega spomenika, njeno hranjenje pa je osrednja naloga nacionalne knjižnice. Pri izpolnjevanju te naloge nam pomaga mehanizem obveznega izvoda, po katerem nacionalna knjižnica prejme brezplačne izvode vsake publikacije, izdane v Sloveniji. NUK prav tako pridobiva nacionalno pomembno gradivo ter znanstveno in študijsko literaturo, ki pokriva študijske programe ljubljanskih fakultet, visokih, višjih in srednjih šol.

Glede na način nabave gradiva, bibliografsko obdelavo, način hranjenja in dostopnosti gradiva za uporabnike, knjižnično zbirko delimo na glavno knjižnično zbirko in posebne knjižnične zbirke. V NUK trenutno deluje sedem posebnih knjižničnih zbirk: Rokopisna zbirka, Zbirka starih tiskov, Glasbena zbirka, Kartografska zbirka, Slikovna zbirka, Zbirka drobnega tiska in sive literature ter Zbirka knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu

Glavna knjižnična zbirka

Glavna knjižnična zbirka hrani tiskane monografske publikacije, ki so nastale po letu 1850, tiskane kontinuirane vire od začetkov časnikarstva in elektronske vire.
Zbirka se dopolnjuje s sloveniko, izdano doma in v tujini, s temeljno strokovno in znanstveno literaturo ter študijsko literaturo za študijske programe UL.

Posebne knjižnične zbirke

Vodja Oddelka knjižničnih zbirk:
dr. Irena Eiselt
T: (01) 2001 187
E: irena.eiselt@nuk.uni-lj.si