Oddelek knjižničnih zbirk

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
dr. Irena Eiselt
T: (01) 2001 187
E: irena.eiselt@nuk.uni-lj.si

Delovni čas za uporabnike:
pon, tor, čet, pet: od 9.00 do 14.00
sreda: od 9.00 do 18.00

Dejavnost

 • upravljanje z zbirko monografij, zbirko serijskih publikacij, zbirko rokopisov, zbirko starih in redkih tiskov, zbirko glasbenega gradiva, zbirko kartografskega in slikovnega gradiva, zbirko drobnega tiska in sive literature ter zbirko filmskega gradiva,
 • sodelovanje pri pripravi načrta nabave, izbiranju in pridobivanju knjižničnega gradiva,
 • evidentiranje in opremljanje knjižničnega gradiva,
 • hranjenje, urejanje, varovanje, zaščita, obnavljanje in dopolnjevanje knjižničnega gradiva v zbirkah,
 • nadzor, spremljanje in vzdrževanje ustreznih pogojev hranjenja gradiva v knjižničnih skladiščih in drugih prostorih,
 • posredovanje knjižničnega gradiva v oddelek za informacije in izposojo,
 • posredovanje gradiva neposredno uporabnikom v čitalnicah posameznih zbirk,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • opravljanje inventur knjižničnih zbirk ter odpisovanje in izločanje knjižničnega gradiva,
 • organiziranje in usmerjanje izločanja gradiva ter deponiranje nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva,
 • koordiniranje deponiranja in izločanja gradiva na UL,
 • sodelovanje pri opremljanju publikacij z osnovnim kataložnim opisom (CIP),
 • sodelovanje pri dodeljevanju mednarodnih standardnih oznak,
 • bibliografska obdelava knjižničnega gradiva,
 • sodelovanje pri redakciji bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu,
 • priprava gradiva za izposojo, obnovo, zaščito, vezavo, preslikovanje in digitalizacijo,
 • posredovanje informacij o gradivu, iz knjižničnih informacijskih virov in gradiva
 • upravljanje posebnih korpusov knjižničnega gradiva (D-fond, zbirke gradiva iz zapuščin ipd.),
 • izdelava informacijskih virov in bibliografij,
 • sodelovanje pri razstavni in prireditveni dejavnosti knjižnice,
 • posredovanje informacij in svetovanje s področja bibliografske obdelave gradiva in upravljanja knjižničnih zbirk,
 • sodelovanje pri izdelavi tekoče in retrospektivne slovenske bibliografije,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih osnov za zakonske in druge predpise s področja knjižničarstva,
 • izdelava strokovnih analiz, smernic, navodil in priporočil za oblikovanje in upravljanje knjižničnih zbirk ter izločanje knjižničnega gradiva v knjižnicah,
 • sodelovanje v informacijski, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti knjižnice,
 • sodelovanje pri projektih in vodenje projektov s področja dela oddelka.