Nacionalni bibliografski center

Informacije in odgovornost:

kontakti
osnovni kontakti osnovni kontakti

Naslov:
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
dr. Ines Vodopivec
T: (01) 2001 222
E: ines.vodopivec@nuk.uni-lj.si

Delovni čas:
ponedeljek–četrtek: 9.00–14.00
petek 9.00–13.00

CIP - kataložni zapis o publikaciji, ISBN, ISMN
T: (01) 5861-330, (01) 5861-314
E: cip@nuk.uni-lj.si
 

Vprašanja in pobude s področij opisne, predmetne katalogizacije ter bibliografije nam lahko posredujete na elektronski naslov: obdelava@nuk.uni-lj.si.


Dejavnost

 • opremljanje publikacij z osnovnim kataložnim opisom (CIP),
 • dodeljevanje oznak mednarodne bibliografske kontrole (ISBN, ISMN, ISSN) in drugih identifikacijskih oznak publikacij,
 • bibliografska obdelava knjižničnega gradiva,
 • bibliografska obdelava e-virov,
 • bibliografska obdelava obveznih izvodov gradiva, ki nastaja in se objavlja v okviru UL,
 • izdelovanje kataloga knjižnice,
 • priprava in posredovanje informacij s področja opisne in vsebinske obdelave gradiva,
 • svetovanje na področju bibliografske obdelave gradiva,
 • vključevanje podatkov o založniški produkciji slovenike v bibliografske zbirke,
 • izdelovanje in objavljanje tekoče in retrospektivne slovenske nacionalne bibliografije,
 • izdelovanje strokovnih priporočil in navodil za oblikovanje bibliografij,
 • izdelovanje strokovnih analiz, smernic, navodil in priročnikov s področja bibliografske obdelave gradiva,
 • koordiniranje izdajanja in posodabljanja katalogizacijskih pravil,
 • izdelovanje bibliografij raziskovalcev ter drugih bibliografskih in informacijskih izdelkov,
 • sodelovanje v postopkih izdajanja dovoljenj za delo v vzajemni katalogizaciji,
 • sodelovanje pri razvoju nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema,
 • koordinacija priprave strokovnih osnov za nacionalni vzajemni bibliografski sistem z delovnega področja nacionalne knjižnice,
 • razvijanje strokovnih osnov vzajemnega kataloga v sodelovanju s knjižničnim informacijskim servisom,
 • ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju s knjižničnim informacijskim servisom,
 • skrb za kontrolo kvalitete ter za redakcijo bibliografskih in normativnih zapisov v vzajemnem katalogu,
 • koordinacija implementacije standardov s področja bibliografske obdelave gradiva in implementacije normativne kontrole,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih osnov za zakonske in druge predpise s področja knjižničarstva,
 • sodelovanje v informacijski, raziskovalni in izobraževalni dejavnosti knjižnice,
 • sodelovanje pri projektih in vodenje projektov s področja dela oddelka.