Kartografska in slikovna zbirka

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Delovni čas za uporabnike:
pon, tor, čet, pet: od 9.00 do 14.00
sreda: od 9.00 do 18.00

dr. Renata Šolar
T: (01) 2001 159
E: renata.solar@nuk.uni-lj.sii

Dejavnost

 • Izbor, nabava in evidentiranje kartografskega in slikovnega gradiva.
 • Bibliografska obdelava kartografskega in slikovnega gradiva.
 • Tehnična oprema kartografskega in slikovnega gradiva.
 • Skrb za varovanje in ohranjanje kartografskega in slikovnega gradiva.
 • Izposoja in posredovanje kartografskega in slikovnega gradiva v čitalnico zbirke.
 • Skrb za dejavnost čitalnice in referenčno gradivo zbirke.
 • Posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o kartografskem in slikovnem gradivu.
 • Pomoč uporabnikom pri iskanju kartografskega in slikovnega gradiva ter drugo delo z uporabniki.
 • Izdelava tekoče in retrospektivne bibliografije za kartografsko in slikovno gradivo.
 • Sodelovanje pri izvedbi strokovnega izpopolnjevanja in permanentnega izobraževanja knjižničnih delavcev.
 • Priprava tematskih razstav in sodelovanje pri predstavitvenih in promocijskih dejavnostih.
 • Sodelovanje pri razvoju in upravljanju portala Digitalne knjižnice Slovenije − dLib.si.
 • Ustvarjanje lastnih digitalnih zbirk in zagotavljanje ustreznih metapodatkov.
 • Objavljanje strokovnih in znanstvenih del ter promocijskih besedil s svojega področja dela.
 • Raziskovalno in razvojno delo na področju obdelave, varovanja, izposoje ter dostopa do kartografskega in slikovnega gradiva.
 • Sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih.