Kartografska zbirka

dekorativna slika

Zbirka hrani kartografsko gradivo Slovenike, stare Slovenike ter nacionalno pomembno gradivo, izdano doma in v tujini (rokopisni, tiskani in digitalni načrti, zemljevidi in atlasi Slovenije, evropskih in neevropskih držav).

V zbirki je več kot 23.000 načrtov in zemljevidov ter več kot 2.000 atlasov. Posebno dragocenost predstavljajo starejši atlasi evropskih kartografskih založnikov in zemljevidi slovenskega ozemlja od 16. do konca 18. stoletja.

Dejavnost:
  • dopolnjevanje zbirke kartografskega gradiva
  • zbiranje rokopisnih, tiskanih in digitalnih načrtov, zemljevidov in atlasov Slovenije, evropskih in neevropskih držav
  • bibliografska obdelava gradiva
  • znanstvenoraziskovalno in razvojno delo v povezavi z gradivom
  • posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o kartografskem gradivu

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakti:
dr. Renata Šolar (skrbnica zbirke)
T: (01) 2001 159
E: renata.solar@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas
Naročanje gradiva*
Rezervacija čitalniškega mesta

*Gradivo iz posebnih zbirk hranimo na različnih lokacijah, zato je potrebno predhodno naročilo (gradivo, naročeno do 11. ure, boste lahko pregledovali naslednji dan).