Služba za informacijsko-komunikacijsko podporo

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
Janez Groznik
T: (01) 2001 180
F: (01) 5861 311
E: janez.groznik@nuk.uni-lj.si

Janez Groznik
T: (01) 2001 180
F: (01) 5861 311
E: janez.groznik@nuk.uni-lj.si

Črt Ambrožič
T: (01) 2001 185
F: (01) 4257 293
E: crt.ambrozic@nuk.uni-lj.si

Tadej Bajc
T: (01) 2001 182
F: (01) 4257 293
E: tadej.bajc@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • načrtovanje in koordinacija razvoja informacijsko-komunikacijske podpore dejavnostim knjižnice
 • načrtovanje, nadzor in skrb za varnost in delovanje računalniške mreže, informacijskih sistemov, spletnih servisov in zbirk podatkov
 • zagotavljanje pogojev za delovanje poslovnega informacijskega sistema
 • podpora zaposlenim pri delu z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • načrtovanje in izvedbo investicij v strojno in programsko računalniško opremo
 • sodelovanje pri načrtovanju in razvoju digitalne knjižnice
 • vodenje evidence ter upravljanje računalniške opreme in skladišča računalniške opreme
 • zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijsko-komunikacijske opreme
 • koordinacija in nadzor zunanjih izvajalcev računalniških storitev
 • podpora storitvam spletne telefonije
 • sodelovanje pri izobraževalni dejavnosti
 • sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih