Glasbena zbirka

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
dr. Alenka Bagarič
T: (01) 2001 151
E: alenka.bagaric@nuk.uni-lj.si

Delovni čas za uporabnike:
pon, tor, čet, pet: od 9.00 do 14.00
sreda: 9.00 do 18.00

 

mag. Lidija Podlesnik Tomášiková
T: (01) 2001 236
E: lidija.podlesnik-tomasikova@nuk.uni-lj.si

Jožica Habjan
T: (01) 2001 214
E: jozica.habjan@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • Izbor, nabava in evidentiranje glasbenega gradiva.
 • Bibliografska obdelava glasbenega gradiva.
 • Izdelava kataložnih zapisov o notnih publikacijah (CIP).
 • Tehnična oprema glasbenega gradiva.
 • Skrb za varovanje in ohranjanje glasbenega gradiva.
 • Izposoja in posredovanje glasbenega gradiva v čitalnico zbirke ali na dom.
 • Skrb za dejavnost čitalnice in referenčno gradivo zbirke.
 • Posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o glasbenem gradivu.
 • Pomoč uporabnikom pri iskanju glasbenega gradiva in drugo delo z uporabniki.
 • Izdelava tekoče in retrospektivne bibliografije za glasbeno gradivo.
 • Sodelovanje pri izvedbi strokovnega izpopolnjevanja in permanentnega izobraževanja knjižničnih delavcev.
 • Priprava tematskih razstav in sodelovanje pri predstavitvenih ter promocijskih dejavnostih.
 • Ustvarjanje lastnih digitalnih zbirk in zagotavljanje ustreznih metapodatkov.
 • Objavljanje strokovnih in znanstvenih del ter promocijskih besedil s svojega področja dela.
 • Raziskovalno in razvojno delo na področju zbiranja, obdelave, varovanja, izposoje ter dostopa do glasbenega gradiva.
 • Sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih.