Glasbena zbirka

Čitalnica glasbene zbirke (soba 401) ostaja zaradi obnovitvenih del do nadaljnjega zaprta.
Prosti pristop do gradiva priročne knjižnice (leksikoni, terminološki slovarji, bibliografije, tematični katalogi ipd.) in zbranih del je še vedno onemogočen. Gradivo lahko pregledujete v Časopisni čitalnici. Naročite ga prek kataloga COBISS+. Gradivo, naročeno do 11. ure, bo možno pregledovati naslednji dan. Za informacije o gradivu, ki ga v elektronskem katalogu ne najdete, pišite na naslov Glasbena-zbirka@nuk.uni-lj.si.

dekorativna slika

Zbirka hrani notne tiske in rokopise slovenskih glasbenih del ter glasbene zvočne posnetke, glasbene revije, koncertne sporede in dokumentarno gradivo o slovenski glasbeni ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Zbirka dopolnjuje referenčno zbirko del iz svetovne glasbe ter leksikalne in bibliografske literature o glasbenikih in glasbenih delih.


Dejavnost:
  • dopolnjevanje zbirke muzikalij in glasbenih zvočnih posnetkov, izdanih doma in v tujini
  • zbiranje glasbenih rokopisov, neizdanih muzikalij in zapuščin slovenskih skladateljev in glasbenih poustvarjalcev
  • dopolnjevanje zbirke temeljne študijske literature in znanstveno-kritičnih izdaj svetovne glasbe
  • izbiranje referenčne literature (tematični katalogi, seznami del, bibliografije in faksimili pomembnih glasbenih del) in elektronskih podatkovnih zbirk s področja glasbe
  • bibliografska obdelava gradiva
  • znanstvenoraziskovalno in razvojno delo v povezavi z gradivom
  • posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o gradivu
 

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakti:
dr. Alenka Bagarič (skrbnica zbirke)
T: (01) 2001 151
E: alenka.bagaric@nuk.uni-lj.si

mag. Lidija Podlesnik Tomášiková
T: (01) 2001 236
E: lidija.podlesnik-tomasikova@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas
Naročanje gradiva*
Rezervacija čitalniškega mesta

*Gradivo iz posebnih zbirk hranimo na različnih lokacijah, zato je potrebno predhodno naročilo (gradivo, naročeno do 11. ure, boste lahko pregledovali naslednji dan).