Glasbena zbirka

dekorativna slika

Zbirka hrani notne tiske in rokopise slovenskih glasbenih del ter glasbene zvočne posnetke, glasbene revije, koncertne sporede in dokumentarno gradivo o slovenski glasbeni ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Zbirka dopolnjuje referenčno zbirko del iz svetovne glasbe ter leksikalne in bibliografske literature o glasbenikih in glasbenih delih.


Dejavnost:
  • dopolnjevanje zbirke muzikalij in glasbenih zvočnih posnetkov, izdanih doma in v tujini
  • zbiranje glasbenih rokopisov, neizdanih muzikalij in zapuščin slovenskih skladateljev in glasbenih poustvarjalcev
  • dopolnjevanje zbirke temeljne študijske literature in znanstveno-kritičnih izdaj svetovne glasbe
  • izbiranje referenčne literature (tematični katalogi, seznami del, bibliografije in faksimili pomembnih glasbenih del) in elektronskih podatkovnih zbirk s področja glasbe
  • bibliografska obdelava gradiva
  • znanstvenoraziskovalno in razvojno delo v povezavi z gradivom
  • posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o gradivu
 

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakti:
dr. Alenka Bagarič (skrbnica zbirke)
T: (01) 2001 151
E: alenka.bagaric@nuk.uni-lj.si

mag. Lidija Podlesnik Tomášiková
T: (01) 2001 236
E: lidija.podlesnik-tomasikova@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas
Naročanje gradiva*
Rezervacija čitalniškega mesta

*Gradivo iz posebnih zbirk hranimo na različnih lokacijah, zato je potrebno predhodno naročilo (gradivo, naročeno do 11. ure, boste lahko pregledovali naslednji dan).