Filmska zbirka

dekorativna slika

Filmska zbirka vsebuje slovenske – in deloma tuje – igrane, dokumentarne ter animirane filme na različnih nosilcih. Zbirko dopolnjujejo tudi videokasete in DVD-ji slovenskih založnikov z izobraževalno, promocijsko, kulturno ali drugačno vsebino. Zaokrožitev raznovrstnosti gradiva filmske zbirke pa predstavljajo temeljno študijsko ter referenčno gradivo, filmski letaki, plakati, filmske muzikalije, rokopisi scenarijev in druge zvrsti gradiva povezanega s slovenskim filmom in s slovenskimi filmskimi ustvarjalci. 

Dejavnost:
  • dopolnjevanje zbirke videokaset in zbirke DVD-jev s poudarkom na slovenskih in koprodukcijskih filmih ter tujih filmih z udeležbo Slovencev. Zbiranje raznovrstnega gradiva, ki osvetljuje razsežnosti slovenske filmske dediščine predvojnega in povojnega ter obdobja samostojne države, 
  • zbiranje referenčnega gradiva in ključnih monografskih publikacij o teoriji in zgodovini kinematografije,
  • bibliografska obdelava filmskega gradiva,
  • znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo,
  • posredovanje informacij o gradivu filmske zbirke in o gradivu filmskega značaja, ki ga hranijo druge posebne zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice uporabnikom,
  • sooblikovanje politike Narodne in univerzitetne knjižnice na področju digitalizacije.

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakt:
Miha Mali (skrbnik zbirke)
T: (01) 2001 144
E: miha.mali@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas
Naročanje gradiva*
Rezervacija čitalniškega mesta

*Gradivo iz posebnih zbirk hranimo na različnih lokacijah, zato je potrebno predhodno naročilo (gradivo, naročeno do 11. ure, boste lahko pregledovali naslednji dan).