Center za razvoj knjižnic

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
dr. Eva Kodrič-Dačić
T: (01) 5861 315
F: (01) 5861 311
E: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si
http://cezar.nuk.uni-lj.si/

Delovni čas za uporabnike:
pon-pet: od 9.00 do 14.00

Splošne knjižnice:
dr. Gorazd Vodeb
T: (01) 5861 346
F: (01) 5861 311
E: gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si

Osrednje območne knjižnice:
Milena Bon
T: (01) 5861 313
F: (01) 5861 311
E: milena.bon@nuk.uni-lj.si

Specialne in šolske knjižnice:
mag. Stanislav Bahor
T: (01) 5861 345
F: (01) 5861 311
E: stanislav.bahor@nuk.uni-lj.si

Statistične meritve:
mag. Damjana Tizaj Marc
T: (01) 5861 327
F: (01) 5861 311
E: damjana.tizaj@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

  • Spremljanje dejavnosti in razvoja knjižnic ter knjižničnega sistema.
  • Izvajanje statističnih in drugih merjenj dejavnosti slovenskih knjižnic.
  • Razvoj, vodenje in dopolnjevanje podatkovnih zbirk o knjižnicah ter knjižničnih dejavnostih.
  • Izvajanje meritev in izdajanje mnenj o razvitosti knjižnic ter vodenje knjižničnih razvidov.
  • Dodeljevanje sigel in evidenčnih številk.
  • Koordinacija načrtovanja, razvoja in izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic.
  • Priprava strokovnih osnov za zakonske in druge predpise s področja knjižničarstva.
  • Izvajanje razvojnih in aplikativnih projektov ter priprava strokovnih mnenj za potrebe razvoja knjižnic.
  • Promocija knjižnic in njihove dejavnosti.