Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center (BRIIC)

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
dr. Alenka Kavčič-Čolić
T: (01) 2001 131
F: (01) 4257 293
E: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

Informacijska dejavnost:
Mojca Trtnik
T: (01) 2001 148
F: (01) 4257 293
E: mojca.trtnik@nuk.uni-lj.si

Delovni čas za uporabnike ICB:
pon, pet: od 9.00 do 14.00
sre: od 9.00 do 18.00
tor, čet: zaprto

 

Raziskovalna dejavnost:
dr. Alenka Kavčič-Čolić
T: (01) 2001 131
F: (01) 4257 293
E: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

Izobraževalna dejavnost:
Polona Marinšek 
T: (01) 2001 160
F: (01) 4257 293
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si

Razvoj katalogizacije:
Irena Kavčič
T: (01) 2001 189
F: (01) 4257 293
E: irena.kavcic@nuk.uni-lj.si

Komisija za katalogizacijo

Varovanje in ohranjanje knjižničnega gradiva in razvoj iz področja kulturne dediščine: 
dr. Jasna Malešič
T: (01) 2001 212, 031 202 096
F: (01) 4257 293
E: jasna.malesic@nuk.uni-lj.si

 

 

Dejavnost BRIIC

 • Raziskovalno in razvojno delo na področju bibliotekarske in informacijske znanosti ter dejavnosti.
 • Raziskave in razvoj iz področja konzerviranja-restavriranja ter varovanja in ohranjanja gradiva.
 • Koordinacija raziskovalne dejavnosti ter vodenje raziskovalne skupine in evidence raziskovalcev knjižnice.
 • Strokovna podpora raziskovalcem s področja bibliotekarske in informacijske znanosti ter zagotavljanje informacijske podpore raziskovalni dejavnosti knjižnice.
 • Sodelovanje pri razvoju strokovnih osnov vzajemnega nacionalnega bibliografskega sistema.
 • Razvojno, raziskovalno in svetovalno delo na področju bibliografske obdelave knjižničnega gradiva.
 • Koordinacija redakcije vzajemnega kataloga in lokalnega kataloga knjižnice ter sodelovanje pri redakciji bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu.
 • Sodelovanje v postopkih pridobivanja dovoljenj za delo v sistemu COBISS.
 • Izdelava strokovnih analiz, navodil in smernic s področja materialnega varovanja in ohranjanja knjižničnega gradiva.
 • Organizacija in izvedba strokovnega izpopolnjevanja ter permanentnega izobraževanja tako knjižničnih delavcev kot uporabnikov.
 • Organizacija in izvedba študijske prakse študentov bibliotekarstva ter bibliotekarskih izpitov.
 • Gradnja specializirane zbirke informacijskih virov za področje bibliotekarske in informacijske znanosti, dokumentalistike, založništva, tiskarstva itd.
 • Izvajanje dejavnosti informacijskega centra za bibliotekarstvo in izdajanje revije Knjižničarske novice.