Organizacija

Knjižnica je organizirana v širše organizacijske enote, v okviru katerih delujejo posamezne službe, oddelki, zbirke oziroma centri.

Vodstvo

Ravnatelj NUK: Viljem Leban

Pomočniki ravnatelja:

 • dr. Melita Ambrožič, pomočnica ravnatelja za knjižnični sistem Univerze v Ljubljani
 • mag. Simona Arzenšek, pomočnica ravnatelja za finančne in splošne zadeve
 • dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja za vodenje strokovnega dela

Tajnik NUK: Katarina Kač


SVET KNJIŽNICE

Predsednik: dr. Mitja Blaganje, predstavnik Ministrstva za kulturo

Namestnica predsednika: Irena Sešek, predstavnica zaposlenih v NUK

Člani:

 • Marjan Gujtman, predstavnik Ministrstva za kulturo
 • Iztok Žigon, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • dr. Barbara Novak, predstavnica Univerze v Ljubljani


STROKOVNI SVET NUK

Predsednica: dr. Sonja Svoljšak, predstavnica strokovnih delavcev NUK

Namestnica predsednice: Milena Bon, predstavnica strokovnih delavcev NUK

Člani:

 • dr. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
 • Janez Groznik, predstavnik vseh delavcev NUK
 • mag. Zdenka Oven, Knjižnica Fakultete za elektrotehniko, predstavnica Univerze v Ljubljani
 • red. prof. dr. Primož Južnič, Filozofska fakulteta, predstavnik Univerze v Ljubljani
 • dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, predstavnik Kulturniške zbornice Slovenije,
 • dr. Matija Ogrin, ZRC SAZU, predstavnik Kulturniške zbornice Slovenije,
 • mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,


IZVRŠNI ODBOR SINDIKATA

 • Damjana Vovk, predsednica

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE

organigram knjižnice