Organizacija

Knjižnica je organizirana v širše organizacijske enote, v okviru katerih delujejo posamezne službe, oddelki, zbirke oziroma centri.

Vodstvo

Ravnatelj NUK: Viljem Leban

Pomočnice ravnatelja:

 • dr. Irena Eiselt, pomočnica ravnatelja za knjižnični sistem Univerze v Ljubljani
 • dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja za vodenje strokovnega dela

Tajnik NUK: Katarina Kač


SVET KNJIŽNICE

Predsednik: mag. Boris Munišič, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Člani:

 • Irena Sešek, predstavnica zaposlenih NUK
 • Ivanka Učakar, predstavnica Ministrstva za kulturo
 • Mateja Komel Snoj, predstavnica Ministrstva za kulturo
 • dr. Mojca Kotar, predstavnica Univerze v Ljubljani


STROKOVNI SVET NUK

Predsednik: dr. Gorazd Vodeb, predstavnik strokovnih delavcev NUK

Podpredsednik: red. prof. dr. Primož Južnič, predstavnik Univerze v Ljubljani

Člani:

 • Vesna Horžen, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
 • Maja Gspan Vavpetič, predstavnica Kulturniške zbornice Slovenije,
 • mag. Zdenka Oven, predstavnica Univerze v Ljubljani,
 • Barbara Kavčič, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
 • Aljoša Pelhan, predstavnik strokovnih delavcev NUK,
 • dr. Mojca Rupar-Korošec, predstavnica vseh delavcev NUK,
 • prof. dr. Slavko Žitnik, predstavnik Kulturniške zbornice Slovenije.


IZVRŠNI ODBOR SINDIKATA

 • Dejan Brate, predsednik


KONTAKT

Telefon: (01) 2001 127
Elektronska pošta: nuk@nuk.uni-lj.siglavna.pisarna@nuk.uni-lj.si 

ORGANIZACIJSKE ENOTE

oddelki, službe in centri NUK
ime oddelka, službe ali centra

organigram knjižnice