Organizacija

Knjižnica je organizirana v širše organizacijske enote, v okviru katerih delujejo posamezne službe, oddelki, zbirke oziroma centri.

Vodstvo

Ravnatelj NUK: Viljem Leban

Pomočniki ravnatelja:

 • dr. Melita Ambrožič, pomočnica ravnatelja za knjižnični sistem Univerze v Ljubljani
 • mag. Simona Arzenšek, pomočnica ravnatelja za finančne in splošne zadeve
 • mag. Zoran Krstulović, pomočnik ravnatelja za vodenje strokovnega dela


SVET KNJIŽNICE

Predsednik: dr. Mitja Blaganje, predstavnik Ministrstva za kulturo

Namestnica predsednika: Irena Sešek, predstavnica zaposlenih v NUK

Člani:

 • Marjan Gujtman, predstavnik Ministrstva za kulturo
 • Iztok Žigon, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • dr. Barbara Novak, predstavnica Univerze v Ljubljani


STROKOVNI SVET NUK

Predsednica: dr. Sonja Svoljšak, predstavnica strokovnih delavcev NUK

Namestnica predsednice: Milena Bon, predstavnica strokovnih delavcev NUK

Člani:

 • dr. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
 • Janez Groznik, predstavnik vseh delavcev NUK
 • mag. Zdenka Oven, Knjižnica Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za elektrotehniko, predstavnica Univerze v Ljubljani
 • red. prof. dr. Primož Južnič, Filozofska fakulteta, predstavnik Univerze v Ljubljani
 • dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, predstavnik Kulturniške zbornice Slovenije,
 • dr. Matija Ogrin, ZRC SAZU, predstavnik Kulturniške zbornice Slovenije,
 • mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,


IZVRŠNI ODBOR SINDIKATA

 • Damjana Vovk, predsednica

 

ENOTE, SLUŽBE, ZBIRKE, CENTRI

NAZIV ENOTE SLUŽBA, ZBIRKA, CENTER

Enota skupnih služb

Enota za pridobivanje, obdelavo
in ohranjanje knjižničnega gradiva

Enota za uporabniške storitve

Enota za razvoj knjižničarstva

Enota za informacijsko tehnologijo in digitalno knjižnico

Enota posebnih knjižničnih zbirk

organigram knjižnice