Zakonske podlage in strokovna priporočila za splošne knjižnice

Nabor zakonskih in podzakonskih podlag, strokovnih priporočil, smernic in drugih virov, ki jih pri svojem delovanju uporabljajo splošne knjižnice.

 IZVAJANJE POSEBNIH NALOG OSREDNJIH OBMOČNIH KNJIŽNIC: zakonske in podzakonske podlage, strokovna priporočila in drugi viri.

Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah

Vsebina navodil
  • Splošna določba
  • Bibliografska obdelava domoznanskega knjižničnega gradiva
  • Oprema domoznanskega knjižničnega gradiva
  • Hranjenje domoznanskega knjižničnega gradiva
  • Dostopnost knjižničnega gradiva
  • Domoznansko knjižnično gradivo kot kulturni spomenik
  • Izločanje in odpis domoznanskega knjižničnega gradiva
  • Izobraževanje za strokovno obdelavo in hranjenje domoznanskega knjižničnega

 Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah - predstavitev

Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika

Podlaga za navodila je 13. člen Zakona o knjižničarstvu.

 Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika