Izobraževanja OOK

ABC moderiranja: Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov, NUK, 6. marec 2018 

Delavnica moderiranja pod vodstvom Vide Ogorelec je bila zelo koristna za vse, ki se srečujemo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov. Spoznali smo pristope, ki jih moderatorska stroka razvija že desetletja in so uporabni za managerje, projektne, timske in druge vodje, trenerje in učitelje, ter osvojili osnovne modele, tehnike in veščine, ki so uporabni za uspešno načrtovanje in vodenje delavnic, sestankov in izobraževalnih procesov.

Slike plakatov, nastalih na delavnicah, so objavljene tukaj.


Obveznosti varstva osebnih podatkov po novi uredbi Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR), dr. Andrej Tomšič, 9. januar 2018

dr. Andrej Tomšič (2017). Obveznosti varstva osebnih podatkov po novi uredbi Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR).


SEMINAR v okviru izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic: NIKOLI NE RECI, DA TE JE STRAH, 6. junij 2017

Prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik je na seminarju predstavila zgodovino preseljevanj Slovencev in drugih narodov v Sloveniji ter po Evropi: Izseljenci in priseljenci v slovenski zgodovini in sedanjosti: zgodbe na knjižnih policah ter Vsebinske in organizacijske vidike dela z migranti v knjižnicah: primere dobrih praks. Dr. Marijanca Ajša Vižintin pa je imela predavanje z naslovom: Splošna knjižnica kot povezovalka v medkulturnem okolju. Seminar je s svojo vsebino navdušil udeležence, ki so tudi sami predstavili in delili svoje primere. Znanja in primere delovanja posameznih splošnih knjižnic bodo udeleženci lahko prenesli v svoje okolje in delovanje knjižnice ne samo pri delu z migranti, azilanti, temveč jih bodo uporabili tudi pri delu z drugimi ranljivimi skupinami.


Pismenost, 15. 3. 2017

15. marca 2017 smo v NUK organizirali usposabljanje. Predstavljene so bile različne pismenosti, in sicer: dr. Sonja PEČJAK (redna profesorica na Oddelku za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani) je predstavila predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, dr. Mojca ŠTRAUS (znanstvena sodelavka, Pedagoški inštitut) je predstavila Rezultate raziskave PISA 2015, s poudarkom na bralni pismenosti, mag. Estera MOŽINA (nacionalna koordinatorica raziskave PIAAC, Andragoški center Slovenije) nas je seznanila z Izbranimi rezultati spretnosti odraslih v raziskavi PIAAC in mag. Aleš KLEMEN (koordinator izvajanja posebnih nalog OOK, Mestna knjižnica Ljubljana) je predstavil primer dobre prakse v MKL Infotočka e-gradiv javnih oblasti ter agendo Digitalno Slovenijo 2020 - strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020.


Ribja lestvica, 7. 12. 2016

Ksenija Medved (2016). Uporaba ribje lestvice akademičnosti, vizualne učne metode za iskanje pravih virov (prezentacija).


Domfest - 4. festival domoznanstva, Ptuj, 20. 5. 2016

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj je 20. maja 2016 potekal 4. festivala domoznanstva Domfest, posvečen učinku sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem.

4. Domfest (foto: Melita Zmazek) 4. Domfest (foto: D. Šalamon)

mag Matjaž Neudauer (2016). Goropevškove nagrade.
Milena Bon (2016). Učinek koordinacije osrednjih območnih knjižnic na digitalizacijo domoznanskega gradiva v obdobju 2003-2015.
Milena Doberšek (2016). Ali je digitalizacija knjižničnega gradiva dobra naložba v prihodnost knjižnice?
Mira Petrovič in Darja Peperko Golob (2016). Delo in naloge domoznanca nekoč in danes: pogled iz prakse.
Srečko Maček (2016). Promocija e-domoznanskih vsebin - praksa Osrednje knjižnice Celje.
dr. Eva Kodrič-Dačić (2016). Memoria Scripta Sloveniae.
Srečko Maček in Robert Ožura (2016). Portal Kamra 2006-2016.
Luana Malec (2016). Album Slovenije.
Jana Zeni Bešter (2016). Znani ali neznani Slovenci?


Prvo mednarodno srečanje svetovalcev hrvaških županijskih knjižnic in koordinatorjev slovenskih osrednjih območnih knjižnic, 30. 3. 2016

V sredo, 30. marca 2016, smo se prvič srečali hrvaški vodje županijskih matičnih služb in slovenski koordinatorji osrednjih območnih knjižnic (OOK) v nacionalni knjižnici - v Zagrebu.

Srečanje je potekalo na podlagi dogovora o tesnejšem sodelovanju slovenskih in hrvaških splošnih knjižnic na 10. posvetovanju hrvaških splošnih knjižnic (30. 9. -2. 10. 2015, Tuheljske Toplice). Udeleženci sestanka (kar 32 nas je bilo) smo se seznanili z delom hrvaških "matičarjev" in slovenskih koordinatorjev OOK. Dunja Marija Gabriel, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski zavod za knjižničarstvo – Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva, nam je predstavila organizacijo sistema hrvaških splošnih knjižnic, Milena Bon, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Center za razvoj knjižnic, pa organizacijo splošnih knjižnic v Sloveniji s poudarkom na koordinaciji in nalogah osrednjih območnih knjižnic (predstavitev v hrvaščini). Izmenjali smo si izkušnje in primere najboljših praks ter razmišljali o predlogu za organizacijo skupnega hrvaško-slovenskega posvetovanja o splošnih knjižnicah v letu 2017.

Potem so sledile predstavitve dobrih praks, in sicer slovenskih: portal dobreknjige.si (Polonca Kavčič in Luana Malec), Kamra in Album Slovenije (Andreja Videc) ter hrvaških Čitaj mi! (Kristina Čunović), Tragači – dječji čitateljski blog (Alica Kolarić, in Vjeruška Štivić), Portal narodnih knjižnica (Dunja Seiter-Šverko).

Mednarodno srečanje je organizirala Dunja Marija Gabriel, svetovalka za splošne knjižnice iz Zavoda za knjižničarstvo v Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) v sodelovanju z Mileno Bon, koordinatorico izvajanja posebnih nalog v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici Slovenije. Najprej smo si ogledali nekatere oddelke v NSK pod strokovnim vodstvom dr. Marine Mihalić. Na začetku sestanka pa nas je pozdravila dr. Tinka Katić, vodja hrvaškega zavoda za knjižnice.

Sestanek v Zagrebu Udeleženci pred stavbo NSK Udeleženci sestanka


Izobraževanje in sestanek koordinatorjev OOK, 24. 3. 2016

Izobraževanje je bilo namenjeno prenosu dobrih praks v projektu Rastem z e-viri in prenosu znanj na uporabnike.

Informacijsko opismenjevanje v Mariborski knjižnici
Projekt Rastem z e-viri
COSEC - Pregled stanja in novosti


Navodila za pripravo bibliografije domoznanskih serijskih publikacij in analitični popis, 19. 2. 2016

Boris Rifl (2016). Navodila za pripravo bibliografije domoznanskih serijskih publikacij in analitični popis.


Izobraževanje OOK 2016: »E-storitve javnih nosilcev oblasti«: Moja eUPRAVA, 19. 1. 2016

Predavanje in delavnica sta bili izvedena z namenom predstavitve prenovljenega portala in usposabljanja strokovnih delavcev v OOK za uporabo elektronskih storitev državne uprave. OOK prenesejo znanja na strokovni kader v knjižnicah območja, da bi pomagali uporabnikom – državljanom pri uporabi elektronskih storitev eUprave.


Izobraževanje in sestanek domoznancev, 28. 5. 2015

28. 5. 2015 je bilo organizirano izobraževanje na temo domoznanske dejavnosti v knjižnicah. Zbrali so se oddelki štirih osrednjih knjižnic (Krško, Žalec, Piran, Sežana) in predstavili primere dobrih praks s področja domoznanske dejavnosti ter promocije domoznanskih e-vsebin na Celjskem.

Sežana
Piran
Žalec
Krško
Promocija domoznanskih e-vsebin na Celjskem