Izobraževanja OOK

PRIMERI DOBRIH PRAKS

17. decembra smo imeli v Narodni in univerzitetni knjižnici zadnje izobraževanje v letu 2019 za osrednje območne knjižnice: Prenos dobrih praks.

Mag. Estera Možina iz Andragoškega centra Slovenije je predstavila nov portal o družinski pismenosti druzina.pismen.si. Za njo je Janko Klasinc predstavil, kako v NUK arhiviramo spletna mesta s poudarkom na arhiviranju spletnih mestih OOK. Razloge za oblikovanje spletnega biografskega leksikona in znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev po svetu na portalu Obrazi slovenskih pokrajin je predstavila Jana Zeni Bešter iz Mestne knjižnice Kranj (nosilke projekta). Razvoj temeljnih usmeritev, metod, didaktičnih gradiv in spremljajočih orodij za lahko branje v Sloveniji razvijajo v projektu »LAHKO JE BRATI«. V projektu sodelujejo:Zavod Risa; Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta; Zveza Sožitje; Inštitut Integra, Društvo Labra in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, projekt je financiran s sredstvi Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada. Glavni namen projekta je sistemski razvoj lahkega branja na nacionalni ravni. Predstavila ga je Maja Dretnik. Z različnimi novostmi in promocijskimi akcijami s konference American Library Association 2019 nas je seznanila Saša Vidmar iz Goriške knjižnice Franceta Bevka, Nova Gorica. Dr. Alenka Kavčić Čolić je odgovorna oseba v NUK za izvedbo projekta »Financial literacy through public libraries (FINLIT)« (»Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah« v programu Erasmus+. Cilj projekta je razviti model izobraževanja za knjižničarje, ki bodo izobraževali uporabnike splošnih knjižnic na področju financ. Več informacij o projektu dobite na https://finlit.eu. V okviru projekta smo na delovnem sestanku v Varšavi na Poljskem obiskali najsodobnejšo splošno knjižnicoa občine Grodzisk Mazowiecki. Izvajanja programa finančne pismenosti, ostale storitve in ponudbo te splošne knjižnice je predstavila sodelavka projekta Finlit Milena Bon.


MODERATOR V AKCIJI: utrjevanje moderatorskih veščin in tehnik v praksi, 16.-17. oktober 2019

Delavnica je bila namenjena zaposlenim v OOK, ki se srečujejo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov, ter udeležencem uvodne delavnice ABC moderiranja, ki imajo željo po nadaljnji strokovni in osebni rasti. Na delavnici so udeleženci imeli možnost za poglobitev in trening na uvodni delavnici obravnavanih vsebin in veščin. Prevladujoča metoda dela je bila izkustveno učenje. Udeleženci so se preizkusili v moderatorski vlogi, ki so jim sledila povratna sporočila in razgovori z ostalimi udeleženci. Takšen način omogoča ozaveščanje, integracijo in nadgradnjo izkušenj udeležencev.

VSEBINA:

  • trening 4 veščin moderiranja:
  • umetnost oblikovanja vprašanj,
  • poslušanje z osredotočenostjo na čustva govorca,
  • povzemanje in zapisovanje brez interpretiranja,
  • dajanje povratne informacije (3 stopenjski proces),
  • tehnike in orodja: poudarek ne bo na osvajanju številnih novih tehnik.
  • zadrege moderatorja: težavno obnašanje udeležencev, ki lahko povzroči razpad procesa;
  • 20 do 40-minutne simulacije procesa moderiranja, zabeležene na video posnetkih;
  • dajanje povratnih informacij. 

Že pred delavnico so udeleženci opravili določene dejavnosti, pri pripravah pa sta jih usmerjala predavatelja Miran Morano in Vida Ogorelec s sodelavci. Vse simulacije so bile posnete z video kamero zaradi kasnejše podrobnejše analize.


URESNIČEVANJE STROKOVNIH PRIPOROČIL ZA SPLOŠNE KNJIŽNICE: PRIPRAVA UKREPOV, 11. april 2019

Uvodoma so bili predstavljeni identificirani izzivi na delavnicah in gradivo za delo. Delo je potekalo v štirih skupinah in štirih krogih. Skupine so v vsakem krogu obravnavale eno področje izzivov in dopolnile ukrepe z delavnice direktorjev splošnih knjižnic oziroma pripravile dodatne predloge. Vsak krog se je sklenil s poročanjem skupin in razpravo. Na delavnici je bilo 16 udeležencev.


URESNIČEVANJE NOVIH STROKOVNIH PRIPOROČIL V PRAKSI: IZZIV ZA OBMOČNE KNJIŽNICE, 29. januar 2019

Namen delavnice je bil spodbuditi splošne knjižnice k uresničevanju Strokovnih priporočil in standardov za obdobje 2018-2028 ter evidentirati izzive, s katerimi se soočajo splošne knjižnice, z namenom, da na naslednji delavnici pripravimo načrt ukrepov, ki bi koordinirano podpirali uresničevanje novih strokovnih priporočil. V prvem delu delavnice je imel dr. Gorazd Vodeb predavanje »Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: izziv za območne knjižnice«, mag. Breda Podbrežnik Vukmir pa predavanje »Primer strateškega načrtovanja v knjižnici Franceta Balantiča Kamnik«. Drugi del je bil posvečen skupinskemu delu. Delavnice je vodila koordinatorica območnih knjižnic Milena Bon. Uporabljena je bila metoda Odprti prostor, ki omogoča razpravo med udeleženci in oblikovanje skupnih stališč. Uvodno predstavitev delavnic in metode je imela Milena Bon z naslovom »Predstavitev poteka delavnice in moderacijske metode Odprti prostor«. Skupinski del se je začel s pregledom izzivov, ki so jih poudarili udeleženci. Na podlagi izbire sorodnih izzivov so se oblikovale štiri skupine, v katerih je potekalo nadaljnje skupinsko delo in razprava. Vsaka skupina je pripravila poročilo in plakat. V zaključku je sledila predstavitev dela skupine in razprava. Gorazd Vodeb in Milena Bon sta na podlagi plakatov, poročila skupin in posnetka razprave pripravila pregled identificiranih izzivov. Pripravila sta tudi gradivo za delavnice ter območnim knjižnicam pomagala z nasveti glede organizacije delavnic. Na delavnici je bilo 17 udeležencev.


Na izobraževanju za OOK smo 6. 12. 2018 prenašali dobre prakse, in sicer

je Domen Savič (1981) univerzitetni diplomirani novinar, ki se kot direktor neprofitnega zavoda Državljan D osredotoča na področje aktivnega državljanstva, medijske pismenosti in regulacije interneta predstavil prispevek: Medijska pismenost: med digitalnim orodjarstvom in aktivnim državljanstvom. Trenutno je zaposlen kot vodja marketinga v podjetju 3fs, kjer sodeluje pri projektu e-zdravja na blockchain tehnologiji Iryo, v preteklosti pa je deloval kot vodja oddelka za odnose z javnostmi na nacionalnem registru .si domene, kot novinar javne RTV Slovenija in spletnega uredništva časopisne hiše Dnevnik. Izkušnje v spletnem komuniciranju si je nabiral tudi kot kreativec agencije Innovatif in podjetja Ekipa2, slovenske podružnice Outfit7.

Urška Lobnikar Paunovič, univerzitetna diplomirana bibliotekarka in splošna jezikoslovka, direktorica javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, je predstavila konferenco Next Library. V knjižničarstvu je zaposlena od leta 2000, od leta 2007 je aktivna v Sekciji za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, ki jo je v obdobju od 2013 do 2017 tudi vodila. Aktivna je tudi pri Združenju splošnih knjižnic, kjer je bila v upravnem odboru Združenja, trenutno deluje v nadzornem odboru Združenja splošnih knjižnic. Je tudi članica dveh delovnih skupin, skupine za Cobiss in skupine za promocijo, ki delujeta v okviru Združenja splošnih knjižnic.

Aleš Klemen, ki je magistriral na področju knjižničarstva in informacijske znanosti na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo leta 2010 pa je predstavil svoje vtise z letne konference ALA 2017 z naslovom: Kako ameriški knjižničarji preoblikujejo svoje knjižnice. Od leta 2006 dela v Knjižnici Otona Župančiča in Mestni knjižnici Ljubljana in je koordinator posebnih nalog OOK za Osrednjeslovensko območje. Aktivno sodeluje v slovenskem strokovnem knjižničarstvu in je trenutno predsednik strokovne skupine za knjižnično dejavnost Ministrstva za kulturo RS. Sodeluje pri izobraževalnih in razvojnih projektih Mestne knjižnice Ljubljana, zlasti na področju digitalizacije, e-vsebin in e-storitev, aktivnega državljanstva in novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. .


ABC moderiranja: Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov, NUK, 6. marec 2018

Delavnica moderiranja pod vodstvom Vide Ogorelec je bila zelo koristna za vse, ki se srečujemo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov. Spoznali smo pristope, ki jih moderatorska stroka razvija že desetletja in so uporabni za managerje, projektne, timske in druge vodje, trenerje in učitelje, ter osvojili osnovne modele, tehnike in veščine, ki so uporabni za uspešno načrtovanje in vodenje delavnic, sestankov in izobraževalnih procesov.

Slike plakatov, nastalih na delavnicah, so objavljene tukaj.


Obveznosti varstva osebnih podatkov po novi uredbi Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR), dr. Andrej Tomšič, 9. januar 2018

dr. Andrej Tomšič (2017). Obveznosti varstva osebnih podatkov po novi uredbi Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR).


SEMINAR v okviru izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic: NIKOLI NE RECI, DA TE JE STRAH, 6. junij 2017

Prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik je na seminarju predstavila zgodovino preseljevanj Slovencev in drugih narodov v Sloveniji ter po Evropi: Izseljenci in priseljenci v slovenski zgodovini in sedanjosti: zgodbe na knjižnih policah ter Vsebinske in organizacijske vidike dela z migranti v knjižnicah: primere dobrih praks. Dr. Marijanca Ajša Vižintin pa je imela predavanje z naslovom: Splošna knjižnica kot povezovalka v medkulturnem okolju. Seminar je s svojo vsebino navdušil udeležence, ki so tudi sami predstavili in delili svoje primere. Znanja in primere delovanja posameznih splošnih knjižnic bodo udeleženci lahko prenesli v svoje okolje in delovanje knjižnice ne samo pri delu z migranti, azilanti, temveč jih bodo uporabili tudi pri delu z drugimi ranljivimi skupinami.


Pismenost, 15. 3. 2017

15. marca 2017 smo v NUK organizirali usposabljanje. Predstavljene so bile različne pismenosti, in sicer: dr. Sonja PEČJAK (redna profesorica na Oddelku za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani) je predstavila predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, dr. Mojca ŠTRAUS (znanstvena sodelavka, Pedagoški inštitut) je predstavila Rezultate raziskave PISA 2015, s poudarkom na bralni pismenosti, mag. Estera MOŽINA (nacionalna koordinatorica raziskave PIAAC, Andragoški center Slovenije) nas je seznanila z Izbranimi rezultati spretnosti odraslih v raziskavi PIAAC in mag. Aleš KLEMEN (koordinator izvajanja posebnih nalog OOK, Mestna knjižnica Ljubljana) je predstavil primer dobre prakse v MKL Infotočka e-gradiv javnih oblasti ter agendo Digitalno Slovenijo 2020 - strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020.


Ribja lestvica, 7. 12. 2016

Ksenija Medved (2016). Uporaba ribje lestvice akademičnosti, vizualne učne metode za iskanje pravih virov (prezentacija).


Domfest - 4. festival domoznanstva, Ptuj, 20. 5. 2016

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj je 20. maja 2016 potekal 4. festivala domoznanstva Domfest, posvečen učinku sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem.

4. Domfest (foto: Melita Zmazek) 4. Domfest (foto: D. Šalamon)

mag Matjaž Neudauer (2016). Goropevškove nagrade.
Milena Bon (2016). Učinek koordinacije osrednjih območnih knjižnic na digitalizacijo domoznanskega gradiva v obdobju 2003-2015.
Milena Doberšek (2016). Ali je digitalizacija knjižničnega gradiva dobra naložba v prihodnost knjižnice?
Mira Petrovič in Darja Peperko Golob (2016). Delo in naloge domoznanca nekoč in danes: pogled iz prakse.
Srečko Maček (2016). Promocija e-domoznanskih vsebin - praksa Osrednje knjižnice Celje.
dr. Eva Kodrič-Dačić (2016). Memoria Scripta Sloveniae.
Srečko Maček in Robert Ožura (2016). Portal Kamra 2006-2016.
Luana Malec (2016). Album Slovenije.
Jana Zeni Bešter (2016). Znani ali neznani Slovenci?


Prvo mednarodno srečanje svetovalcev hrvaških županijskih knjižnic in koordinatorjev slovenskih osrednjih območnih knjižnic, 30. 3. 2016

V sredo, 30. marca 2016, smo se prvič srečali hrvaški vodje županijskih matičnih služb in slovenski koordinatorji osrednjih območnih knjižnic (OOK) v nacionalni knjižnici - v Zagrebu.

Srečanje je potekalo na podlagi dogovora o tesnejšem sodelovanju slovenskih in hrvaških splošnih knjižnic na 10. posvetovanju hrvaških splošnih knjižnic (30. 9. -2. 10. 2015, Tuheljske Toplice). Udeleženci sestanka (kar 32 nas je bilo) smo se seznanili z delom hrvaških "matičarjev" in slovenskih koordinatorjev OOK. Dunja Marija Gabriel, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski zavod za knjižničarstvo – Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva, nam je predstavila organizacijo sistema hrvaških splošnih knjižnic, Milena Bon, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Center za razvoj knjižnic, pa organizacijo splošnih knjižnic v Sloveniji s poudarkom na koordinaciji in nalogah osrednjih območnih knjižnic (predstavitev v hrvaščini). Izmenjali smo si izkušnje in primere najboljših praks ter razmišljali o predlogu za organizacijo skupnega hrvaško-slovenskega posvetovanja o splošnih knjižnicah v letu 2017.

Potem so sledile predstavitve dobrih praks, in sicer slovenskih: portal dobreknjige.si (Polonca Kavčič in Luana Malec), Kamra in Album Slovenije (Andreja Videc) ter hrvaških Čitaj mi! (Kristina Čunović), Tragači – dječji čitateljski blog (Alica Kolarić, in Vjeruška Štivić), Portal narodnih knjižnica (Dunja Seiter-Šverko).

Mednarodno srečanje je organizirala Dunja Marija Gabriel, svetovalka za splošne knjižnice iz Zavoda za knjižničarstvo v Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) v sodelovanju z Mileno Bon, koordinatorico izvajanja posebnih nalog v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici Slovenije. Najprej smo si ogledali nekatere oddelke v NSK pod strokovnim vodstvom dr. Marine Mihalić. Na začetku sestanka pa nas je pozdravila dr. Tinka Katić, vodja hrvaškega zavoda za knjižnice.

Sestanek v Zagrebu Udeleženci pred stavbo NSK Udeleženci sestanka


Izobraževanje in sestanek koordinatorjev OOK, 24. 3. 2016

Izobraževanje je bilo namenjeno prenosu dobrih praks v projektu Rastem z e-viri in prenosu znanj na uporabnike.

Informacijsko opismenjevanje v Mariborski knjižnici
Projekt Rastem z e-viri
COSEC - Pregled stanja in novosti


Navodila za pripravo bibliografije domoznanskih serijskih publikacij in analitični popis, 19. 2. 2016

Boris Rifl (2016). Navodila za pripravo bibliografije domoznanskih serijskih publikacij in analitični popis.


Izobraževanje OOK 2016: »E-storitve javnih nosilcev oblasti«: Moja eUPRAVA, 19. 1. 2016

Predavanje in delavnica sta bili izvedena z namenom predstavitve prenovljenega portala in usposabljanja strokovnih delavcev v OOK za uporabo elektronskih storitev državne uprave. OOK prenesejo znanja na strokovni kader v knjižnicah območja, da bi pomagali uporabnikom – državljanom pri uporabi elektronskih storitev eUprave.


Izobraževanje in sestanek domoznancev, 28. 5. 2015

28. 5. 2015 je bilo organizirano izobraževanje na temo domoznanske dejavnosti v knjižnicah. Zbrali so se oddelki štirih osrednjih knjižnic (Krško, Žalec, Piran, Sežana) in predstavili primere dobrih praks s področja domoznanske dejavnosti ter promocije domoznanskih e-vsebin na Celjskem.

Sežana
Piran
Žalec
Krško
Promocija domoznanskih e-vsebin na Celjskem