Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

V okviru izvajanja tretje posebne naloge osrednjih območnih knjižnic bienalno prirejamo festivale domoznanstva - Domfest in takrat izdamo tudi publikacije, in sicer v sodelovanju NUK, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije: sekcijo za domoznanstvo in kulturno dediščino in osrednje območne knjižnice.

Domfesti – festivali domoznanstva in izdane publikacije
 

1. Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 15. maj 2009

Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za leto 2007 (http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CLMMARRZ)
 

2. Ravne na Koroškem, 21. september, 2012

Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji : ocena depojev v osrednjih območnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor = Preservation of library local history material in Slovenia : risk assessment of repositories in Slovenian central libraries and University of Maribor Library
 

3. Nova Gorica, 26. september, 2014

Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013
Projekt se je izkazal kot odlična priložnost, da so knjižnice zapolnile nekatere vrzeli in uredile zbirke domoznanskih serijskih publikacij. S projektom priprave bibliografije se je okrepilo tako strokovno sodelovanje knjižničarjev na območju in obogatile so se območne zbirke.

Predstavitev vključno z UKM: Milena Bon: DOMOZNANSTVO v splošnih knjižnicah in vključno z UKM
 

4. Ptuj, 20. maj 2016

Učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem - gradnja območne zbirke.
 

5. Ljubljana, 19. oktober 2018

Domoznanstvo v lokalni skupnosti – prostor sinergije in sodelovanja.