Koordinacija osrednjih območnih knjižnic (OOK)

slika naslovnice predavanja ook

Osrednje območne knjižnice (OOK) so splošne knjižnice, ki za območje pokrajine ali dela pokrajine izvajajo posebne naloge na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem:

Do sprejema Zakona o knjižničarstvu leta 2001 je razvoj slovenskih splošnih knjižnic temeljil na konceptu enotnih splošnoizobraževalnih knjižnic. Novi zakon je formalno uvedel pokrajinske knjižnice - osrednje območne knjižnice - in jim določil izvajanje štirih posebnih nalog. Status osrednje območne knjižnice je dobilo 10 knjižnic: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj in Ravne na Koroškem. 12. septembra 2003 je pričel veljati Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, ki ureja izvajanje posebnih nalog.

Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) je bila poverjena naloga koordinacije izvajanja posebnih nalog, območne knjižnice pa so s tem prevzele odgovornost za razvoj knjižničarstva od prejšnje matične službe v NUK. 30. septembra 2003 so se NUK in OOK na skupnem sestanku dogovorile o vsebini dela na tem področju. Cilj nove organiziranosti sistema knjižnic je bil: vzpostaviti učinkovita in gospodarna informacijska središča na celotnem območju države.

Mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). 
Stara stran je dostopna na: http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/old.php 

CELJSKO OBMOČJE

Osrednja knjižnica Celje (11 OK)
- Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
- Knjižnica Laško
- Osrednja knjižnica Mozirje
- Splošna knjižnica Slovenske Konjice
- Knjižnica Šentjur
- Knjižnica Šmarje
- Knjižnica Rogaška Slatina
- Knjižnica Toneta Seliškarja
- Knjižnica Velenje
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec
- Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

DOLENJSKO OBMOČJE

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (8 OK)
- Knjižnica Brežice
- Knjižnica Črnomelj
- Knjižnica Kočevje
- Valvazorjeva knjižnica Krško
- Ljudska knjižnica Metlika
- Knjižnica Miklova hiša, Ribnica
- Knjižnica Sevnica
- Knjižnica Pavla Golie Trebnje

GORENJSKO OBMOČJE

Mestna knjižnica Kranj (4 OK)
- Občinska knjižnica Jesenice
- Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
- Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka
- Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržič

GORIŠKO OBMOČJE

Goriška knjižnica Franceta Bevka (3 OK)
- Lavričeva knjižnica, Ajdovščina
- Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
- Knjižnica Cirila Kosmača, Tolmin

KOROŠKO OBMOČJE

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3 OK)
- Knjižnica Dravograd
- Knjižnica Radlje ob Dravi
- Knjižnica Ksaverja Meška, Slovenj Gradec

OBALNO-KRAŠKO OBMOČJE

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (5 OK)
- Knjižnica Makse Samsa, Ilirska Bistrica
- Matična knjižnica Izola
- Mestna knjižnica Piran
- Knjižnica Bena Zupančiča, Postojna
- Kosovelova knjižnica Sežana

OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE

Mestna knjižnica Ljubljana (8 OK)
- Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica
- Knjižnica Domžale
- Knjižnica Grosuplje
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
- Knjižnica Litija
- Knjižnica Logatec
- Knjižnica Medvode
- Cankarjeva knjižnica Vrhnika

POMURSKO OBMOČJE

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3 OK)
- Knjižnica - Kulturni center Lendava
- Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
- Splošna knjižnica Ljutomer

SPODNJEPODRAVSKO OBMOČJE

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1 OK)
- Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

ŠTAJERSKO OBMOČJE

Mariborska knjižnica (2 OK)
- Knjižnica Lenart
- Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

 

 Mreža splošnih knjižnic s številom občin in prebivalcev 2019 (tabela)
 Osrednje območne knjižnice s pripadajočimi občinami 2012 (zemljevid)
 Osrednje območne knjižnice in osrednje knjižnice (OK) s pripadajočimi občinami od leta 2012 (zemljevid)
 Osrednje območne knjižnice in osrednje knjižnice (OK) ter njim pripadajoče občine s šiframi 2016 (tabela)