Zbirka drobnega tiska in sive literature

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
Veronika Potočnik
T: (01) 2001 208
E: veronika.potocnik@nuk.uni-lj.si

Delovni čas za uporabnike:
pon, tor, čet, pet: od 9.00 do 14.00
sreda: od 9.00 do 18.00

 

Špela Velikonja 
T: (01) 2001 144
E: spela.velikonja@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • Izbor, nabava in evidentiranje drobnega tiska in sive literature.
 • Bibliografska obdelava drobnega tiska in sive literature.
 • Tehnična oprema drobnega tiska in sive literature.
 • Skrb za varovanje in ohranjanje drobnega tiska in sive literature.
 • Izposoja in posredovanje drobnega tiska in sive literature.
 • Posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o drobnem tisku in sivi literaturi.
 • Pomoč uporabnikom pri iskanju drobnega tiska in sive literature.
 • Sodelovanje pri izvedbi strokovnega izpopolnjevanja in permanentnega izobraževanja knjižničnih delavcev.
 • Priprava tematskih razstav in sodelovanje pri predstavitvenih in promocijskih dejavnostih.
 • Sodelovanje pri razvoju in upravljanju portala Digitalne knjižnice Slovenije − dLib.si.
 • Ustvarjanje lastnih digitalnih zbirk in zagotavljanje ustreznih metapodatkov.
 • Objavljanje strokovnih in znanstvenih del ter promocijskih besedil s svojega področja dela.
 • Raziskovalno in razvojno delo na področju obdelave, varovanja, izposoje ter dostopa do drobnega tiska in sive literature.
 • Sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih.