NUK II

slika nuk 2Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sta v prvi polovici leta 2012 izvedla mednarodni arhitekturno-urbanistični natečaj za novo knjižnično stavbo NUK II. Predvidena lokacija za novo knjižnično stavbo je ostala nespremenjena – to je 6.300 m2 veliko zemljišče med Emonsko, Zoisovo, Rimsko in Slovensko ulico. Načrtovana velikost stavbe je 20.000 m2. Od tega bo 6.000 m2 namenjenih knjižničnim prostorom s prostim pristopom do gradiva, med katerimi bodo čitalnice za 1.000 obiskovalcev in tudi nočna čitalnica. Knjižnica bo imela dobrih 5.000 m2 skladišč, razpolagala pa bo tudi z večnamensko dvorano za 200 ljudi, razstaviščem, kavarno, klubom NUK ipd. Na natečaj je prispelo več kot 120 predlogov, mednarodna komisija jih je v ocenjevanje sprejela 116. Po mnenju komisije je natečaj »presegel vsa strokovna pričakovanja, brez dvoma pa je tudi najpomembnejši arhitekturni natečaj v zgodovini samostojne Slovenije.« Delo komisije, v kateri je sodelovala ravnateljica NUK, je potekalo zelo korektno in na visoki strokovni ravni – tehtali so se vsi vidiki načrtovane nove gradnje, od arhitekturno-estetskega, urbanističnega, vidika trajnostne gradnje, energetske učinkovitosti, vzdrževanja ipd. Posebna pozornost je bila namenjena izvedljivosti in prostorski učinkovitosti knjižničnega programa. Zmagovalni in nagrajeni projekt je delo arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti.

Kmalu po zaključenem natečaju in po sestanku z vodstvom NUK je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk dal javno zagotovilo, da bo država projekt NUK II vključila v evropsko finančno perspektivo 2014–2020, ker v integralnem državnem proračunu sredstev za gradnjo v času gospodarske krize ni mogoče zagotoviti. Pogoj za pridobitev evropskih sredstev so natančno pripravljeni projekti in pridobljena številna dovoljenja, ki so podlaga za začetek gradnje. Ker je zmagovalni projekt šele idejna arhitekturna rešitev, je jasno, da je z načrti še zelo veliko dela, ki bo moralo potekati v sodelovanju med arhitekturnim birojem in strokovnimi delavci v knjižnici, da bi dobili najboljše mogoče prostorske rešitve za izvajanje načrtovanega programa.