NUK II

slika nuk 2

NUK 2 bo najuglednejši spomenik slovenski državnosti, prvi javni prostor kulture in znanja, zgrajen v samostojni Sloveniji.

Skupaj s Plečnikovo palačo bo most med preteklostjo in prihodnostjo: dva pola slovenske identitete, dvojica, ki bo predstavljala našo zgodovino in odpirala pot v prihodnost. Šest let je, odkar je bil na novem tečaju ua stavbo NUKII izbran projekt Biroja Bevk Perovič arhitekti. Kako dolgo bomo še čakali na realizacijo?

dekorativna slika

V 21. stoletju še naprej potrebujemo knjižnice. Tradicionalne naloge knjižnice v veliki meri ostajajo relevantne, dopolnjujejo pa jih nove, ki jih narekujejo potrebe in pričakovanja današnjih uporabnikov. Digitalna   dostopnost povečuje zanimanje za fizično gradivo, vzpostavljajo se novi odnosi med knjižnico in njenimi uporabniki.

Nujno potrebujemo novo stavbo, v kateri bo možno vzpostaviti odprto središče znanja in demokratičen prostor, generator dialoga, kjer je dovoljeno in zaželeno razpravljati, nasprotovati in dvomiti. Prostor samozavesti   in  optimizma, kjer lahko vzniknejo in rastejo nove ideje. Središče učenja na vse načine in za vsa obdobja. Prostor, ki omogoča socialno komunikacijo med študenti različnih fakultet in bo realiziral idejo o centru   univerze  in živahnega akademskega dogajanja. Prostor srečevanja in sodelovanja, kjer knjižnica vstopa v raznovrstne odnose z uporabniki in partnerji. Prostor, ki ga sooblikujejo uporabniki s svojo dejavnostjo in ki podpira njihovo kreativnost.

Še vedno je možnost, da bo NUK2 eden najodličnejših intelektualnih javnih prostorov v Sloveniji.