Nacionalna lista Spomina sveta UNESCO

dekorativna slika

V Sloveniji je bil v letu 2020 ustanovljen Nacionalni odbor UNESCO za program Spomin sveta, ki deluje pod okriljem Nacionalne komisije za Unesco. Njegov namen je popularizacija Unescovega programa za pisno kulturno dediščino Spomin sveta (angl. Memory of the World). Program Spomina sveta zajema več vrst registrov: mednarodnega, regionalnega ter nacionalnega.

Slovenski Nacionalni odbor sestavljajo, po dogovoru z Uradom za Unesco, tri reprezentativne stroke na področju kulture, ki hranijo pisno kulturno dediščino: arhivi, knjižnice in muzeji. Slovenskemu Nacionalnemu odboru UNESCO za program Spomin sveta pa se pridružujeta še predstavnik Ministrstva za kulturo ter Urada za Unesco oz. Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

V mednarodnem registru Spomina sveta ima Slovenija trenutno vpisan »Codex Suprasliensis«, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Gre za kodeks iz 10. stol., hranjen v treh državah (Poljski, Rusiji in Sloveniji) in velja za najstarejši ohranjeni pisni dokument v slovanskem jeziku.

V letu 2022 je bil slovenski javnosti prvič predstavljen slovenski nacionalni register s prvimi desetimi vpisi na Nacionalno listo Spomin sveta. Nacionalno listo Spomin sveta bomo na nacionalni ravni dopolnjevali načeloma na vsake tri leta.

Nacionalni odbor UNESCO za program Spomin sveta je do konca leta 2021 prejel 60 kandidatur za vpis iz vseh treh dediščinskih področij ter 20 predlogov, ki so jih arhivi oblikovali v prejšnjih letih. Odbor je na osnovi standardnih kriterijev programa opravil selekcijo, ob pomoči pododborov za posamezno stroko, ločeno za arhive, knjižnice ter muzeje.

Nacionalna lista Spomina sveta UNESCO

Nacionalna lista Spomina sveta UNESCO za leto 2022 s predstavitvami enot [.pdf]

Nacionalna lista Spomin sveta UNESCO
  slika (za večji prikaz kliknite na sliko) enota ustanova
1.

dekorativna slika

Povzdig svobodnih Žovneških v grofe Celjske; Original, pergament, 40 x 63 cm, majestetni pečat rimsko-nemškega cesarja Ludvika IV. Bavarskega na rumeno-rdeči pleteni svileni vrvici, nemški jezik. Arhiv Republike Slovenije, SI AS 1063, Zbirka listin, št. 4065 (foto: Arhiv RS)

Serija listin grofov Celjskih

1262–1456

Arhiv Republike Slovenije
2.

dekorativna slika

Lastnoročno napisano pismo Primoža Trubarja kranjskim deželnim stanovom, v katerem jim 26. januarja 1561 iz Tübingena sporoča, da sprejema njihovo povabilo v Ljubljano (Foto: Arhiv RS). Original, papir, 32 x 21 cm, 4 strani. Arhiv Republike Slovenije, SI AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, I. reg., šk. 87–99 (fasc. 54/1–54/15); Trubarjevo pismo šk. 89 (fasc. 54/3), sn. 1, str. 393–396. (foto: Arhiv RS)

Korespondenca Primoža Trubarja in drugih protestantskih piscev

druga polovica 16. stoletja

Arhiv Republike Slovenije
3.

dekorativna slika

Statut mesta Ptuja; Ptuj, 5. 8. 1513; original, pergament, 30,5 x 22 cm, lesene platnice, prevlečene z rjavim usnjem, 48 listov, nemški jezik. Zgodovinski arhiv na Ptuju, SI ZAP 70, Zbirka rokopisov, R-69. (foto: Zgodovinski arhiv na Ptuju)

Ptujski mestni statut

1513

Zgodovinski arhiv na Ptuju
4.

dekorativna slika

Stiški rokopis, okoli leta 1428; hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, (foto: Narodna in univerzitetna knjižnica)

Stiški rokopis

okoli leta 1428

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
5.

dekorativna slika

Prešerniana; hrani Narodni muzej Slovenije. (foto: Tomaž Lauko)

Prešerniana

prva polovica 19. stoletja

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Narodni muzej Slovenije

6.

dekorativna slika

Knjižnica frančiškanskega samostana, Novo mesto, 1469–1800 (v sklopu Frančiškanskega samostana, Novo mesto). (foto: Frančiškanski samostan, Novo mesto)

Knjižnica frančiškanskega samostana, Novo mesto

1469–1800

Frančiškanski samostan, Novo mesto
7.

dekorativna slika

Biblija Jurija Dalmatina; hrani Javni gospodarski zavod protokolarne storitve Republike Slovenije, grad Brdo. (foto: JGZ Brdo)

Biblija Jurija Dalmatina

1584

 

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, grad Brdo
8.

dekorativna slika

Pietro Coppo, Piranski kodeks De summa totius orbis, 1524–1526; hrani: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran – Pirano. (foto: Dušan Podgornik)

Pietro Coppo, Piranski kodeks De summa totius orbis

1524–1526

Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran – Pirano
9.

dekorativna slika

Herbarijska knjiga Janeza Krstnika Flysserja, 1696; hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. (foto: Ciril Mlinar)

Herbarijska knjiga Janeza Krstnika Flysserja

1696

Prirodoslovni muzej Slovenije
10.

dekorativna slika

Boris Kobe, Taboriščni tarok, tuš in barvni svinčniki na papir, 9 cm x 6 cm, 1945; hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije. (foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije).

Taboriščni tarok umetnika Borisa Kobeta

1945

Muzej novejše zgodovine Slovenije

 

 

dekorativna slika