Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje je stalnica v delovanju NUK in poteka v različnih oblikah:

  • izmenjava publikacij in medknjižnična izposoja;
  • mednarodni sistemi ISSN/ISBN/ISMN na nacionalnem nivoju;
  • sodelovanje v mednarodnih zbirkah podatkov;
  • dvostransko sodelovanje in izmenjava strokovnjakov; 
  • profesionalne mednarodne organizacije in združenja;
  • mednarodne razstave in publikacije;
  • organizacija mednarodnih konferenc in seminarjev;
  • mednarodni raziskovalni in razvojni projekti.