Trenutno v obravnavi

Elektronski viri

V obravnavi je vprašanje glede obdelave elektronskih virov, ki niso dostopni niti na fizičnem nosilcu niti na spletu, ali pa so objavljeni le v repozitoriju ali v storitvi Dropbox:

  • elektronsko gradivo (zbornik v formatu PDF) udeleženci konference prejmejo po elektronski pošti;
  • elektronsko gradivo (prispevki s konference) je dostopno le na aplikaciji, ki si jo udeleženci konference namestijo na pametni telefon;
  • prispevki s konference so v celoti objavljeni le v repozitoriju ali v storitvi »Dropbox« (izvlečki prispevkov so objavljeni v tiskanem gradivu oz. zborniku, dodane so povezave, ki vodijo do repozitorija oziroma »Dropboxa«).

Tisk po naročilu

Število publikacij, natisnjenih po naročilu, se povečuje in katalogizatorji imajo težave zlasti pri določanju leta izida (posledica različnega razumevanja letnic v publikaciji so duplikati v bazi COBIB). V kolofonu je pogosto navedeno leto copyrighta, lahko je navedeno leto izida prve objave, na koncu publikacije je večkrat naveden datum izdelave izvoda, ki ga imamo v roki, ter ime tiskarja oziroma distributerja. V kolofonu je lahko naveden tudi podatek, od kdaj je možen tisk po naročilu (npr. Transferred to digital printing 2010, Reprinted digitally thereafter ipd.). Pri tisku po naročilu dobijo številko ISBN in kodo tudi starejše publikacije, ki številke in kode prej niso imele.