Normativne točke dostopa za fakultete, ki delujejo v okviru univerz, in za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov

sklep, sprejet na 17. seji Komisije za katalogizacijo, 16. 2. 2017

V normativnih točkah dostopa za fakultete, ki sodijo pod univerze, ime fakultete navedemo kot podrejeni del univerze (npr. 71002 aUniverza v Ljubljani bFilozofska fakulteta). Enako pravilo velja za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov (npr. 71002 aŠolski center Ljubljana bSrednja lesarska šola).


Primer 1
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): Odličnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

71X 0 2 a Univerza v Mariboru  
  b Filozofska fakulteta
    Op.: Sedež univerze »Maribor« je naveden v sklonu, tako kot v uradnem imenu univerze; fakulteta ima sedež v istem kraju, zato kvalifikatorja ne navajamo.

 

Primer 2
Besedilo v bibliografskem viru (dodatek k naslovu): predstavitveni film Šolskega centra Ljubljana, Srednje lesarske šole

71X 0 2 a Šolski center Ljubljana  
  b Srednja lesarska šola
    Op.: Šolski center se imenuje po kraju »Ljubljana«, kjer ima sedež; srednja šola ima sedež v istem kraju, zato kvalifikatorja ne navajamo.

 

Primer 3
Besedilo v bibliografskem viru (dodatek k naslovu): zbornik ob 50. obletnici Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani

71X 0 2 a Univerza v Ljubljani  
  b Fakulteta za pomorstvo in promet  
  c Portorož
    Op.: Sedež univerze »Ljubljana« je naveden v sklonu, tako kot v uradnem imenu univerze; fakulteta ima sedež v drugem kraju, zemljepisno ime ni del imena fakultete, zato ga navedemo kot kvalifikator.

 

Primer 4
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): Annual bulletin of the College of Law of Syracuse University

71X 0 2 a Syracuse University  
  b College of Law
    Op.: Univerza se imenuje po kraju »Syracuse«, kjer ima sedež; podrejena enota ima sedež v istem kraju, zato kvalifikatorja ne navajamo.