Zemljepisno ime v normativni točki dostopa za korporacije

sklep, sprejet na 17. seji Komisije za katalogizacijo, 16. 2. 2017

Če korporacija v objavah uporablja poimenovanje, ki vsebuje zemljepisno ime, in je tako poimenovanje hkrati uradno ime korporacije, zemljepisno ime navedemo kot del imena korporacije v osnovnem delu normativne točke dostopa in ne kot kvalifikator (npr. 71002 aBanka Koper, do zdaj 71002 aBanka cKoper).

V normativnih in variantnih točkah dostopa zemljepisno ime navajamo kot del imena korporacije v osnovnem delu točke dostopa ali ločeno kot kvalifikator.

Kadar se ime korporacije v bibliografskih virih pojavlja v različnih oblikah (v nekaterih bibliografskih virih je ime korporacije zapisano skupaj z zemljepisnim imenom, v drugih brez zemljepisnega imena), prednostno ime lahko preverimo in izberemo iz uradnih seznamov inštitucij (npr. prednostno ime šole preverimo na uradnem seznamu ustreznega ministrstva).


1 Zemljepisno ime kot del imena korporacije v osnovnem delu normativne točke dostopa

Če je zemljepisno ime del uradnega imena korporacije in korporacija tako obliko imena uporablja v svojih objavah, zemljepisno ime navedemo kot del imena korporacije v osnovnem delu normativne točke dostopa (primeri 1–10).

Primer 1
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): Strategija Univerze v Ljubljani

71X 0 2 a Univerza v Ljubljani

 

Primer 2
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): Univerza na Primorskem pred novimi izzivi

71X 0 2 a Univerza na Primorskem

 

Primer 3
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): 230 let Osnovne šole Ribnica na Pohorju

71X 0 2 a Osnovna šola Ribnica na Pohorju

 

Primer 4
Besedilo v bibliografskem viru (podatek o odgovornosti): Mestna knjižnica Ljubljana

71X 0 2 a Mestna knjižnica Ljubljana

 

Primer 5
Besedilo v bibliografskem viru (naslov spletne strani): Cankarjeva knjižnica Vrhnika

71X 0 2 a Cankarjeva knjižnica Vrhnika

 

Primer 6
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): Statut Kreditne banke Koper

71X 0 2 a Kreditna banka Koper

 

Primer 7
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): 90 let Železarne Jesenice

71X 0 2 a Železarna Jesenice

 

Primer 8
Besedilo v bibliografskem viru (dodatek k naslovu): zbornik ob inavguraciji Fakultete za zdravstvo Jesenice

71X 0 2 a Fakulteta za zdravstvo Jesenice
    Op.: Fakulteta je samostojna ustanova, ne deluje v okviru univerze.

 

Primer 9
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju

71X 0 2 a Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju

 

Primer 10
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): University of Ottawa

71X 0 2 a University of Ottawa

 

2 Zemljepisno ime kot kvalifikator

Če ime korporacije ne vsebuje zemljepisnega imena, zemljepisno ime oz. sedež korporacije navedemo kot kvalifikator.

Primer 11
Besedilo v bibliografskem viru (dodatek k naslovu): informativno gradivo o programu in delu Osnovne šole Danile Kumar

71X 0 2 a Osnovna šola Danile Kumar  
  c Ljubljana
    Op.: Zemljepisno ime ni del uradnega imena šole, kraj »Ljubljana« navedemo kot kvalifikator.

 

Primer 12
Besedilo v bibliografskem viru (naslov): Predstavitev aplikativnih raziskovalnih rezultatov Instituta Jožef Stefan

71X 0 2 a Institut Jožef Stefan  
  c Ljubljana
    Op.: Inštitut ima sedež v Ljubljani, kraj »Ljubljana« navedemo kot kvalifikator.

 

Če je potrebno, sedež korporacije dodamo kot kvalifikator tudi v primeru, ko ime korporacije vsebuje zemljepisno ime.

Primer 13
Besedilo v bibliografskem viru (dodatek k naslovu): publikacija Osnovne šole Bičevje

71X 0 2 a Osnovne šole Bičevje
  c Ljubljana
    Op.: Šola se imenuje po naselju »Bičevje« (predel Ljubljane), ki je tudi del uradnega imena šole, kraj »Ljubljana« navedemo kot kvalifikator.

 

Primer 14
Besedilo v bibliografskem viru (dodatek k naslovu): kronika Podružnične šole Lom pod Storžičem

71X 0 2 a Osnovna šola Zali Rovt  
  c Tržič
  b Podružnična šola Lom pod Storžičem
    Op.: »Zali Rovt« je naselje, po katerem se imenuje matična šola, kraj »Tržič« navedemo kot kvalifikator; podružnična šola se imenuje po kraju »Lom pod Storžičem«, ki je tudi del uradnega imena podružnice.