Predavanja, dostopna prek spleta

sklep, sprejet na 11. seji Komisije za katalogizacijo, 7. 11. 2014 
Posodobljeno: 17. 6. 2020

Predavanja, dostopna prek spleta (Videolectures.net, Youtube.com, Vimeo.com itn.), katalogiziramo kot elektronski vir (maska N), oznaka gradiva v polju 230 je Spletni videoposnetek.


Primer 1

001 _ _ a n - nov zapis
  b l - elektronski viri
  c m - monografska publikacija
  d 0 - ni hierarhičnega odnosa
115 _ _ a c - videoposnetek
  b 061
  c b - barvno
  d a - zvok na filmu, videoposnetku
  h b - posnetek v živo
135 _ _ a z - drugo
  b i - online
200 0 _ a Kreativni računalnik: pomočnik pri kreiranju znanja iz podatkov
  b Elektronski vir
  f Nada Lavrač
210 _ _ a [Ljubljana
  c Center for Knowledge Transfer, Jozef Stefan Institute]
  d 2014
215 _ _ a 1 spletni vir (1 videodatoteka (ca. 61 min))
  c barve, zvok
225 1 _ a ǂSerija predavanj ǂZnanost na cesti
  e znanje in ideje na prepihu
230 _ _ a Spletni videoposnetek
300 _ _ a Nasl. z nasl. prosojnice
300 _ _ a Opis vira z dne 12. 5. 2014
323 _ _ a Moderator Matej Praprotnik
540 0 _ a Kreativni računalnik
540 0 _ a Pomočnik pri kreiranju znanja iz podatkov
540 0 _ a Kreativni računalnik, pomočnik pri kreiranju znanja iz podatkov
700 _ 1 3 138138467
  a Lavrač
  b Nada
  4 070 - avtor
702 0 1 3 4734563
  a Praprotnik
  b Matej
  f 1974-
  4 570 - drugo
856 4 0 u http://videolectures.net/znanostnacesti_lavrac_kreativni_racunalnik/


Primer 2

001 _ _ a n - nov zapis
  b l - elektronski viri
  c m - monografska publikacija
  d 0 - ni hierarhičnega odnosa
115 _ _ a c - videoposnetek
  b 021
  c b - barvno
  d a - zvok na filmu, videoposnetku
  h b - posnetek v živo
135 _ _ a z - drugo
  b i - online
200 _ 0 a Debelost: koliko teže nosijo geni?
  b Elektronski vir
  f Simon Horvat
210 _ _ a [S. l.]
  c M. Pipan
  a [San Bruno]
  c YouTube [distributer]
  d 2013
215 _ _ a 1 spletni vir (1 videodatoteka (ca. 21 min))
  c barve, zvok
230 _ _ a Spletni videoposnetek
300 _ _ a Nasl. iz najavne špice
300 _ _ a Predavanje predstavljeno na noči raziskovalcev 2013
300 _ _ a Opis vira z dne 12. 5. 2014
323 _ _ a Moderatorka Renata Dacinger
540 0 _ a Debelost
540 0 _ a Koliko teže nosijo geni?
700 _ 1 3 3293795
  a Horvat
  b Simon
  4 070 - avtor
702 0 1 3 23721827
  a Dacinger
  b Renata
  4 570 - drugo
856 4 0 u http://www.youtube.com/watch?v=PZ3bCWJHa6k


Primer 3

001 _ _ a n - nov zapis
  b l - elektronski viri
  c m - monografska publikacija
  d 0 - ni hierarhičnega odnosa
115 _ _ a c - videoposnetek
  b 072
  c b - barvno
  d a - zvok na filmu, videoposnetku
  h b - posnetek v živo
135 _ _ a z - drugo
  b i - online
200 _ 0 a Dizajn celic in molekul po želji
  b Elektronski vir
  e poljudnoznanstveno predavanje iz niza Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu
  e Galerija Kresija, Ljubljana, 19. junija 2013
  f predavatelj Roman Jerala
210 _ _ a [S. l.]
  c S. Novak
  a [New York]
  c Vimeo [distributer]
  d 2013
215 _ _ a 1 spletni vir (1 videodatoteka (ca. 72 min))
  c barve, zvok
230 _ _ a Spletni videoposnetek
300 _ _ a Nasl. iz najavne špice
300 _ _ a Na vrhu najavne špice: Satena, Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno društvo
300 _ _ a Opis vira z dne 12. 5. 2014
323 _ _ a Moderatorka Renata Dacinger
700 _ 1 3 2651747
  a Jerala
  b Roman
  4 070 - avtor
702 0 1 3 23721827
  a Dacinger
  b Renata
  4 570 - drugo
856 4 0 u http://vimeo.com/68861660