Številke in krajšave v stvarnem naslovu

Sklep, sprejet na 23. seji Komisije za katalogizacijo (datum objave: 24. 4. 2020)

Kadar je na prvem mestu v stvarnem naslovu številka, se v standardnem prikazu z besedo izpisana številka nad bibliografskim opisom ne izpisuje več.

Kadar se stvarni naslov začne s številko, v polju 532 izpišemo naslov v celoti (posledično izpisanega naslova ne navajamo več v polju 540). Poleg številk na začetku naslova lahko v polju 532 izpišemo tudi številke sredi stvarnega naslova in krajšave (začetnice, kratice, okrajšave, znake ipd.) kjerkoli v stvarnem naslovu. Izpisani naslovi so iskalni, v nekaterih primerih pa namesto stvarnega naslova služijo tudi za razvrščanje v abecedno urejenih seznamih naslovov, npr. v kazalih bibliografij. Izpisani naslov se uporablja za razvrščanje takrat, kadar se stvarni naslov začne s številko ali vsebuje znak, ki ga je za razvrščanje treba izpisati. Kadar se izpisani naslov uporablja samo za iskanje, vnos naslova ni obvezen (vrednost prvega indikatorja je »0«), kadar pa se izpisani naslov uporablja tudi za razvrščanje, je vnos naslova obvezen (vrednost prvega indikatorja je »1«).


Kadar je na prvem mestu v stvarnem naslovu številka, jo v polju 532 izpišemo z besedo v jeziku naslova, vrednost prvega indikatorja je »1«, ker se za razvrščanje uporabi izpisana oblika naslova.

Primeri:

200 _ a 100 receptov sestre Nikoline
532 11 a Sto receptov sestre Nikoline
     Op.Vnos izpisanega naslova v polje 532 je obvezen, naslov se uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »1«. Drugi indikator z vrednostjo »1« pomeni, da je izpisana številka.

200 _ a 20th century
   e continuities and ruptures
532 11 a Twentieth century

200_ a ǂThe ǂ4th revolution
   e how the infosphere is reshaping human reality
532 11 a ǂThe ǂfourth revolution
     Op.: Če je pred številko na začetku naslova določni člen, ga v polju 532 prepišemo (vključno z znaki za razvrščanje).

200 1 _ a 100 + 5
   e živi zdravo, da boš živel bolje
532 13 a Sto plus pet
     Op.: Vnos izpisanega naslova v polje 532 je obvezen, naslov se uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »1«. Poleg številk je izpisan še znak +, zato je vrednost drugega indikatorja »3« (uporabi se višja vrednost drugega indikatorja, torej indikator »3« in ne indikator »1«, ki označuje izpisane številke).

200 1 _ a 1 + 1 = 3 und andere Geschichten
532 13 a Eins plus eins ist drei und andere Geschichten

 

Kadar je številka sredi stvarnega naslova, jo v polju 532 izpišemo z besedo v jeziku naslova, kadar presodimo, da je to koristno za uporabnike kataloga. Vrednost prvega indikatorja je »0«, ker se za razvrščanje uporabi naslov, ki je naveden v prvem podpolju 200a.

Primera:

200 0 _ a Število 1 kot vsota in produkt ulomkov
532 01 a Število ena kot vsota in produkt ulomkov
     Op.Vnos izpisanega naslova v polje 532 ni obvezen, naslov se ne uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »0«. Drugi indikator z vrednostjo »1« pomeni, da je izpisana številka.

200 0 _ a Matematika za 1. razred osnovne šole
532 01 a Matematika za prvi razred osnovne šole

 

Kadar stvarni naslov vsebuje krajšave, to so kratice ali začetnice, okrajšave ipd. (na začetku ali na sredi naslova), jih v naslovu v polju 532 izpišemo, kadar presodimo, da je to koristno za uporabnike kataloga. Vrednost prvega indikatorja je »0«, ker se za razvrščanje uporabi naslov, ki je naveden v prvem podpolju 200a.

Primeri:

200 0 _ a DDR
   e Land, Volk, Wirtschaft in Stichworten
532 00 a Deutsche Demokratische Republik
     Op.Vnos izpisanega naslova v polje 532 ni obvezen, naslov se ne uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »0«. Drugi indikator z vrednostjo »0« pomeni, da je izpisana kratica.

200 0 _ a Dr. Janez Bleiweis in njegov čas
532 02 a Doktor Janez Bleiweis in njegov čas
     Op.Vnos izpisanega naslova v polje 532 ni obvezen, naslov se ne uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »0«. Drugi indikator z vrednostjo »2« pomeni, da je izpisana okrajšava.

200 0 _ a Cat vs. cat
   e keeping peace when you have more than one cat
532 02 a Cat versus cat

200 0 _ a Prihaja g. Flat!
532 02 a Prihaja gospod Flat!
 
 

Kadar je na prvem mestu v stvarnem naslovu številka, naslov pa vsebuje še krajšave (kratice ali začetnice, okrajšave ipd.), v polju 532 navedemo naslov z izpisano številko, vrednost prvega indikatorja je »1«, ker se ta oblika naslova uporabi za razvrščanje. V naslovu v ponovljenem polju 532 lahko poleg številke izpišemo še kratico itn., če presodimo, da je to koristno za uporabnike kataloga. Vrednost prvega indikatorja je »0«, ker se za razvrščanje uporabi naslov, ki je naveden v prvem polju 532.

Primer:

200 0 _ a 55 let KD Janez Jalen
532 11 a Petinpetdeset let KD Janez Jalen
532 01 a Petinpetdeset let Kulturnega društva Janez Jalen
     Op.: Navedba izpisanega naslova v prvem polju 532 je obvezna, naslov se uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »1«. Drugi indikator z vrednostjo »1« pomeni, da je izpisana številka. V ponovljenem polju 532 lahko izpišemo tudi kratico, naslov se ne uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »0«. Vrednost drugega indikatorja je »1« (uporabi se višja vrednost drugega indikatorja, torej indikator »1«, ki označuje izpisane številke, in ne indikator »0«, ki označuje kratice).

 

Kadar stvarni naslov vsebuje znak, ki vpliva na razvrščanje (npr. znak za veznik &), ga v naslovu v polju 532 izpišemo, vrednost prvega indikatorja je »1«.

Primer:

200 1 _ a Hegel & the infinite
532 13 a Hegel and the infinite
     Op.: Izpisani naslov se uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »1«. Vrednost drugega indikatorja je »3« (izpisan znak).
 
 

Poleg številk in krajšav, ki so v stvarnem naslovu (v prvem podpolju 200a), lahko izpišemo tudi številke in krajšave, ki so v drugih naslovih, tj. v vzporednem naslovu, podrejenem naslovu, dodatku k naslovu in tudi v naslovu drugega dela oz. naslovih drugih del (podpolja 200cdie in ponovljivo podpolje 200a), kadar presodimo, da je to koristno za uporabnike kataloga. V teh primerih izpisanega naslova ne uporabljamo za razvrščanje in bo vrednost prvega indikatorja vedno »0«, ker se za razvrščanje uporabi naslov, ki je naveden v prvem podpolju 200a, so pa izpisani naslovi iskalni.

Primeri:

200 0 _ a Uganke
  e 100 + 1
532 03 a Sto in ena
     Op.: Dodatek k naslovu lahko izpišemo v polju 532 (za iskanje), vrednost prvega indikatorja je »0«. Poleg številk je izpisan še znak +, zato je vrednost drugega indikatorja »3« (uporabi se višja vrednost drugega indikatorja, torej indikator »3« in ne indikator »1«, ki označuje izpisane številke).

200 0 _ a Mojih prvih 1000 besed
  d My first 1000 words
532 01 a Mojih prvih tisoč besed
532 01 a My first thousand words
     Op.: Navedba izpisanega naslova v prvem polju 532 ni obvezna, naslov se ne uporablja za razvrščanje, vrednost prvega indikatorja je »0«. V ponovljenem polju 532 lahko izpišemo tudi vzporedni naslov, vrednost prvega indikatorja je prav tako »0«. V obeh poljih je vrednost drugega indikatorja »1«, ki označuje izpisane številke.

200 0 _ a 50 let naše košarke
  d 50 anni della nostra pallacanestro
  e [1965-2015]
532 11 a Petdeset  let naše košarke
532 01 a Cinquanta anni della nostra pallacanestro
     Op.: Navedba izpisanega naslova v prvem polju 532 je obvezna, naslov se uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »1«. V ponovljenem polju 532 lahko izpišemo tudi vzporedni naslov, naslov se ne uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »0«. V obeh poljih je vrednost drugega indikatorja »1«, ki označuje izpisane številke.