Podatki o srečanjih v bibliografskem opisu

sklep, sprejet na 22. seji Komisije za katalogizacijo (6. 3. 2020)

Podatke o srečanjih v bibliografskem opisu navajamo kot naslov ali dodatek k naslovu. V navedbah odgovornosti navajamo le osebe in združenja (organizacije, inštitucije, društva ipd.), ki so sodelovala pri nastanku bibliografskega vira.

Kadar je v glavnem viru podatkov naveden podatek o srečanju ali podatek o temi srečanja, ta podatek izberemo za naslov.

Kadar sta v glavnem viru podatkov navedena tako podatek o srečanju kot podatek o temi srečanja, za naslov izberemo enega od teh podatkov. Pri izboru ima prednost grafično poudarjen podatek. Če nobeden od teh podatkov ni grafično poudarjen, za naslov izberemo prvega od obeh. Neizbran podatek navedemo kot dodatek k naslovu.

Kadar je tema srečanja navedena kot samostojen dodatek k naslovu, jo zapišemo z veliko začetnico.

Druge dodatke k naslovu navedemo po vrstnem redu s predloge ali v drugem logičnem zaporedju.

Datum in kraj srečanja, ki na predlogi nista povezana z drugim podatkom, v bibliografskem opisu navedemo kot samostojen dodatek k naslovu. Datum in kraj srečanja, ki sta v viru podatkov navedena kot dva ločena podatka, v bibliografskem opisu navedemo kot en samostojen dodatek k naslovu.


Primer 1
Besedilo v glavnem viru podatkov: Slovensko društvo za reproduktivno medicino; KO za reprodukcijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana; Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor; IX. spominski sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras; Kirurško zdravljenje neplodnosti; Ljubljana; 29. november 2013; Zbornik

200 _ a Kirurško zdravljenje neplodnosti
   e IX. spominski sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras
   e Ljubljana, 29. november 2013
   e zbornik
   f [urednika Andrej Vogler, Eda Vrtačnik Bokal]
     Op.Za naslov je izbran grafično izpostavljen podatek. Ime posvetovanja, ki je v viru navedeno nad naslovom, je zapisano kot prvi dodatek k naslovu. Kraj in datum, ki sta navedena na spodnjem delu strani ločeno, tj. en podatek pod drugim v zaporednih vrsticah, sta zapisana kot skupni dodatek k naslovu. Izraz »zbornik«, ki je naveden na na dnu strani, je zapisan kot zadnji dodatek k naslovu. Urednika, ki sta navedena v kolofonu, sta zapisana kot prva navedba odgovornosti.
Funkcija inštitucij, ki so navedene na vrhu strani, ni znana, zato jih zapišemo v opombi v polju 300 za uvodno frazo
Na vrhu nasl. str.: ...

 

Primer 2
Besedilo v glavnem viru podatkov: ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA; Slovenski muzeji v 21. stoletju. Kako naprej?; MARIBOR, 12.-13. 10. 2012

200 1 _ a Zborovanje Slovenskega muzejskega društva
   b Elektronski vir
   e Slovenski muzeji v 21. stoletju. Kako naprej?
   e Maribor, 12.-13. 10. 2012
   f [urednica Mojca Jenko]
     Op.Opisovani bibliografski vir je elektronski vir. Za naslov je izbran grafično poudarjen podatek. Splošna oznaka gradiva je zapisana neposredno za naslovom. Tema srečanja, ki je v viru navedena pod naslovom, je zapisana kot dodatek k naslovu; oba stavka zapišemo z veliko začetnico in upoštevamo končno ločilo. Kraj in datum srečanja, ki sta v viru navedena na dnu strani, sta zapisana kot en dodatek k naslovu. Urednica, ki je navedena v kolofonu, je zapisana kot prva navedba odgovornosti.

 

Primer 3
Besedilo v glavnem viru podatkov: Podeželska krajina kot razvojni potencial; Zbornik prispevkov posveta Društva krajinskih arhitektov Slovenije, 18. april 2013, Ljubljana

200 1 _ a Podeželska krajina kot razvojni potencial
   e zbornik prispevkov posveta Društva krajinskih arhitektov Slovenije, 18. april 2013, Ljubljana
   f [uredili Jelka Hudoklin, Suzana Simič]
     Op.Za naslov je izbran grafično poudarjen podatek. Podatek o posvetu je jezikovno vezan na generični izraz »zbornik prispevkov«, pripeta sta tudi datum in kraj srečanja. Te, v zaključeno celoto združene podatke, ki so v viru navedeni pod naslovom, navedemo kot en dodatek k naslovu. Urednici, ki sta navedeni v kolofonu, sta zapisani kot prva navedba odgovornosti.

 

Primer 4
Besedilo v glavnem viru podatkov: ORODJARSTVO 2001; IDEJE - MOTOR GOSPODARSKE RASTI ORODJARN; Zbornik posvetovanja; Redaktorji Andrej POLAJNAR, Janez POJE, Mihael JUNKAR; Portorož, 9. in 10. oktober 2001

200 1 _ a Ideje - motor gospodarske rasti orodjarn
   e Orodjarstvo 2001
   e zbornik posvetovanja
   e Portorož, 9. in 10. oktober 2001
   f redaktorji Andrej Polajnar, Janez Poje, Mihael Junkar
   g [organizatorji Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru [in] GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo, Ljubljana [in] Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani]
     Op.:Za naslov je izbran grafično poudarjen podatek. Podatek o posvetovanju, ki je naveden na vrhu strani, je zapisan kot prvi dodatek k naslovu. Podatek »Zbornik posvetovanja«, ki je naveden pod naslovom, je zapisan kot naslednji dodatek k naslovu. Kraj in datum posvetovanja, ki sta skupaj navedena na dnu strani, sta zapisana kot zadnji dodatek k naslovu. Redaktorji (tj. uredniki), ki so navedeni v spodnjem delu strani, so zapisani kot prva navedba odgovornosti. Organizatorji, ki so navedeni v kolofonu, so zapisani kot naslednja navedba odgovornosti.

 

Primer 5
Besedilo v glavnem viru podatkov: Vinarski dan 2012; Ljubljana, 28. november 2012; Ljubljana 2012

200 0 _ a Vinarski dan 2012
   e Ljubljana, 28. november 2012
   f [organizator Kmetijski inštitut Slovenije
   g urednik Franc Čuš]
     Op.:Za naslov je izbran grafično poudarjen podatek. Kraj in datum, ki sta skupaj navedena pod naslovom, sta zapisana kot dodatek k naslovu. Organizator in urednik, ki sta navedena v kolofonu, sta v enakem vrstnem redu zapisana kot prva in naslednja navedba odgovornosti.
Kraj in letnica na dnu strani sta podatka o kraju in letu izida.

 

Primer 6
Besedilo v glavnem viru podatkov: SLOVENCI V XX. STOLETJU; SIMPOZIJ; SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI; 2001

200 1 _ a Slovenci v XX. stoletju
   e simpozij
   e [simpozij Slovenske matice, december 2001]
   f [ur[e]dila Drago Jančar in Peter Vodopivec]
     Op.: Za naslov je izbran podatek, zapisan čez večino strani. Podatek »simpozij«, ki je naveden pod naslovom, je zapisan kot prvi dodatek k naslovu. Podatek o simpoziju z imenom inštitucije in datumom, ki je naveden na ovoju, je zapisan kot drugi dodatek k naslovu. Urednika, ki sta nevedena v kolofonu, sta zapisana kot prva navedba odgovornosti.
Ime ustanove in letnica na dnu strani sta podatka o založniku in letu izida.

 

Primer 7
Besedilo v glavnem viru podatkov: SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUŠTVO, Sekcija farmacevtskih tehnologov; 12. simpozij; OBVLADOVANJE SPREMEMB V FARMACIJI – REALNOST IN IZZIVI; Ljubljana; 15. junij 2000

200 1 _ a Obvladovanje sprememb v farmaciji - realnost in izzivi
   e 12. simpozij
   e Ljubljana, 15. junij 2000
   e [zbornik referatov]
   f Slovensko farmacevtsko društvo, Sekcija farmacevtskih tehnologov
     Op.: Za naslov je izbran grafično poudarjen podatek. Podatek o simpoziju, ki je naveden nad naslovom, je zapisan kot prvi dodatek k naslovu. Kraj in datum simpozija, ki sta navedena v zaporednih vrsticah na dnu strani, sta zapisana skupaj kot drugi dodatek k naslovu. Podatek »zbornik referatov«, naveden na ovoju, je zapisan kot zadnji dodatek k naslovu.
Iz Uvodne besede je razvidno, da gre za simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov, zato podatek »Slovensko farmacevtsko društvo, Sekcija farmacevtskih tehnologov«, ki je naveden na vrhu strani, zapišemo kot prvo navedbo odgovornosti
.

 

Primer 8
Besedilo v glavnem viru podatkov: IPF Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.; 18th International Symposium on Field- and Flow-Based Separations; Dresden, Germany; May 22 to 26, 2016; BOOK OF ABSTRACTS;

200 0 _ a 18th International Symposium on Field- and Flow-Based Separations
   e Dresden, Germany, May 22 to 26, 2016
   e book of abstracts
   f [organized by] IPF, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.
     Op.: Za naslov je izbran podatek o srečanju.
Kraj in datum, ki sta v ločenih zaporednih vrsticah navedena pod naslovom, sta zapisana kot prvi dodatek k naslovu. Generični izraz »book of abstracts«, ki je grafično izpostavljen, zapišemo kot drugi dodatek k naslovu.
V zgornjem levem kotu strani je okrajšava in izpisano ime inštitucije, ki je po preverjenih podatkih organizator srečanja. Z ustreznim pojasnilom organizatorja navedemo kot prvo navedbo odgovornosti.