Več krajev srečanja – navajanje kvalifikatorjev v točki dostopa za srečanje

sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019

V točki dostopa za srečanje navajamo vse kraje; izjemoma pri velikem številu krajev dopustimo presojo katalogizatorju: ali navede vse kraje ali širše zemljepisno območje (pokrajino, državo) ali izpostavljeni kraj.

Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu.
Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu.


Primer 1
Besedilo v bibliografskem viru: Košičevi dnevi XVI, Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, 21. avgust - 12. september 2004

210 1 2 a Košičevi dnevi
   d 16
   f 2004
   e Bogojina
   e Bukovnica
   e Filovci
   e Ivanci
     Op.V ponovljivih podpoljih 210e so navedeni štirje kraji, v katerih so potekali Košičevi dnevi.

 

Primer 2
Besedilo v bibliografskem viru: 29. festival gejevskega in lezbičnega filma, Ljubljana, 23. 11. - 1. 12. 2013, Slovenska kinoteka, Ljubljana, Ptuj, Celje, Koper, Maribor

210 1 2 a Festival gejevskega in lezbičnega filma
   d 29
   f 2013
   e Ljubljana
   e Ptuj
   e Celje
   e Koper
   e Maribor
     Op.V ponovljivih podpoljih 210e je navedenih pet krajev, v katerih je potekal festival.

 

Primer 3
Besedilo v bibliografskem viru: Primorska poje 83, Križ 25. marca, Podbrdo 26. marca, Prvačina 27. marca, Pivka 8. aprila, Portorož 9. aprila, Komen 10. aprila, Šempas 15. aprila, Gorica 16. aprila, Lese 17. aprila, Vipava 22. aprila, Trst 23. aprila, Idrija 24. aprila

210 1 2 a Primorska poje
   c prireditev
   f 1983
   e Slovenija
   e Italija
     Op.Prireditev je potekala v Sloveniji in Italiji, skupaj v dvanajstih krajih; v ponovljivih podpoljih 210e sta navedeni obe državi.

 

Primer 4
Besedilo v bibliografskem viru: 26. vseslovensko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

210 1 2 a Vseslovensko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje
   d 26
   f 2003
   e Slovenija
     Op.:Tekmovanje je potekalo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Posavju, Novem mestu, Kranju, na Jesenicah, v Kopru in Novi Gorici.

 

Primer 5
Besedilo v bibliografskem viru: XX. zimske olimpijske igre, Torino 2006

210 1 2 a Zimske olimpijske igre
   d 20
   f 2006
   e Torino
     Op.: Zimske olimpijske igre so potekale v različnih krajih Italije, Torino pa je gostitelj oziroma organizator iger.