Številka kot del imena korporacije

sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019

Če je številka del uradnega imena korporacije in se taka oblika imena pojavi v bibliografskem viru, številko navedemo kot del normativne točke dostopa.

Kadar je glavni ali vrstilni števnik v normativni točki dostopa zapisan z arabsko številko, je priporočljivo oblikovanje variantne točke dostopa z izpisano obliko.
Kadar je glavni ali vrstilni števnik v normativni točki dostopa zapisan z rimsko številko, je priporočljivo oblikovanje variantnih točk dostopa z izpisano obliko in arabsko številko.
Kadar je glavni ali vrstilni števnik v normativni točki dostopa zapisan v izpisani obliki, je priporočljivo oblikovanje variantne točke dostopa z arabsko številko.

Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu.
Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu.

Primer 1
Besedilo v bibliografskem viru: 12. nasprotje

210 0 2 a 12. nasprotje
  c glasbena skupina

 

410 0 2 a Dvanajsto nasprotje
  c glasbena skupina
    Op.: Za obliko imena z izpisano številko oblikujemo variantno točko dostopa.

 

Primer 2
Besedilo v bibliografskem viru: 5 Seconds of Summer

210 0 2 a 5 Seconds of Summer
  c glasbena skupina

 

410 0 2 a Five Seconds of Summer
  c glasbena skupina
    Op.: Za obliko imena z izpisano številko oblikujemo variantno točko dostopa.

 

Primer 3
Besedilo v bibliografskem viru: 130 let I. osnovne šole Celje

210 0 2 a I. osnovna šola Celje
410 0 2 a Prva osnovna šola Celje
410 0 2 a 1. osnovna šola Celje
     Op.: Za obliko imena z izpisano številko in arabsko številko oblikujemo variantni točki dostopa

 

Primer 4
Besedilo v bibliografskem viru: Simpozij v čast 1150. obletnice slovanske pismenosti in prihoda sv. Cirila in Metoda na Moravsko, Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani,  17. junij 2013

210 1 2 a Simpozij v čast 1150. obletnice slovanske pismenosti in prihoda sv. Cirila in Metoda na Moravsko
   d 2013
   e Ljubljana
     Op.: Za obliko imena z izpisano številko oblikovanje variantne točke dostopa ni smiselno.