Sestavni del v več jezikih

sklep, sprejet na 2. seji Komisije za katalogizacijo, 25. 2. 2010, ponovno obravnavan na 11. seji Komisije, 7. 11. 2014

Za sestavni del v več jezikih v eni publikaciji izdelamo en zapis (v skladu z Dodatnimi navodili za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti). V skladu z ISBD, ki omogoča, da v določenih primerih obravnavamo več glavnih virov podatkov kot en sam vir, naslove v drugih jezikih navedemo kot vzporedne naslove v podpolju 200d.


Primer 1

101 2 _ a slv - slovenski
  a eng - angleški
200 0 _ a Institutional environment and housing conditions in the European Union
  d Institucialno okolje in stanovanjske razmere v Evropski uniji
  f Tjaša Oplotnik
215 _ _ a str. 287-332
  c Graf. prikazi
  i ǂLetn. ǂ6
  h ǂšt. ǂ3
  k jul. 2008
300 _ _ a Besedilo v angl. in slov.
    Op.: Na straneh 287310 je objavljen članek v angleškem jeziku (na začetku prispevka sta navedena angleški naslov in ime avtorice), na straneh 311332 sledi besedilo članka v slovenskem jeziku (pred besedilom sta navedena slovenski naslov in ime avtorice).


Primer 2

101 2 _ a slv - slovenski
  a eng - angleški
200 0 _ a Maks Fabiani in dunajski urbanizem na prelomu 19. stoletja
  d Maks Fabiani and urbanism in Vienna at the turn of the 19th century
  f Breda Mihelič
215 _ _ a str. 5-10, 129-133
  i ǂLetn. ǂ19
  h ǂšt. ǂ1
  k jun. 2008
300 _ _ a Besedilo v slov. in prevod v angl.
    Op.: Na straneh 5–10 je objavljen članek v slovenskem jeziku, prevod besedila angleški jezik je objavljen na straneh 129–133 (v periodični publikaciji so vsi prispevki objavljeni najprej v slovenskem jeziku, v drugi polovici publikacije so isti prispevki objavljeni v angleškem jeziku).
Članek dostopen tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-KJME5GGD/