Struktura točke dostopa za sekundarne političnoteritorialne enote (PTE)

sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019

Struktura točke dostopa za sekundarne političnoteritorialne enote (PTE), ki ne delujejo neposredno pod državo, zvezno enoto ali pokrajino:
21001 aime PTE  
           cime nadrejene PTE, ime države  (ali zvezne enote ali pokrajine) 
           cvrsta PTE

Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu.
Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu.

Primer 1
Besedilo v bibliografskem viru: krajevna skupnost Katarina

210 0 1 a Katarina
  c Medvode, Slovenija
  c krajevna skupnost
     Op.Katarina je krajevna skupnost Občine Medvode. Ime krajevne skupnosti je navedeno kot osnovni del točke dostopa v podpolju a. V prvem podpolju c je na prvem mestu navedeno zemljepisno ime občine, za vejico sledi navedba države. Vrsta političnoteritorialne enote je kot drugi kvalifikator navedena v samostojnem podpolju c.

 

Primer 2
Besedilo v bibliografskem viru: krajevna skupnost Trnovec - Topol

210 0 1 a Trnovec - Topol
  c Ljubljana Šiška, Slovenija
  c krajevna skupnost
     Op.Trnovec - Topol je bila krajevna skupnost v nekdanji Občini Ljubljana Šiška. Ime krajevne skupnosti je navedeno kot osnovni del točke dostopa v podpolju a. V prvem podpolju c je na prvem mestu navedeno ime občine, za vejico sledi navedba države. Vrsta političnoteritorialne enote je kot drugi kvalifikator navedena v samostojnem podpolju c.

 

Primer 3
Besedilo v bibliografskem viru: mestna četrt Magdalena

210 0 1 a Magdalena
  c Maribor, Slovenija
  c mestna četrt
     Op.Mestna četrt je poimenovana po cerkvi svete Magdalene. Ime mestne četrti je navedeno kot osnovni del točke dostopa v podpolju a.
V prvem podpolju c je na prvem mestu navedeno ime mestne občine, za vejico sledi navedba države. Vrsta političnoteritorialne enote je kot drugi kvalifikator navedena v samostojnem podpolju c.