Okrajšava za izraz »elektronski -a -o«

sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019

Za izraz elektronski -a -o v bibliografskem opisu uporabimo način zapisa s predpono e-.


Primeri

230 _ _ a E-knjiga

 

230 _ _ a E-slovar

 

230 _ _ a E-zbornik

 

230 _ _ a E-časopis

 

230 _ _ a E-članek

 

230 _ _ a E-podatkovna zbirka