Spletna srečanja – kvalifikator

sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019

V normativnih točkah dostopa za spletna srečanja namesto kraja dogodka navedemo izraz »online«; kot kvalifikator ga navedemo tudi v primeru, ko je izraz za spletno srečanje že vključen v poimenovanju srečanja. V takih primerih zemljepisnih imen (npr. kraji, države ipd.) v normativni točki dostopa ne navajamo.

Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu.
Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu.

Primer 1
Besedilo v bibliografskem viru: zbornik konference AIG'09, AIG'09

210 1 2 a Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
   d 6
   f 2009
   e online

 

410 1 2 a Konferenca AIG
   d 6
   f 2009
   e online

 

410 1 2 a Konferenca AIG'09
   f 2009
   e Online

 

410 1 2 a AIG'09
   f 2009
   e online

 

410 1 2 a AIG
   c konferenca
   d 6
   f 2009
   e online

 

Primer 2
Besedilo v bibliografskem viru: Spletna konferenca Pojavi internacionalizacije v slovanskih jezikih

210 1 2 a Spletna konferenca Pojavi internacionalizacije v slovanskih jezikih
   f 2009
   e online