Predmetna katalogizacija

Predmetna katalogizacija

Predmetna katalogizacija je postopek identifikacije vsebine dela, pri katerem s predmetnimi oznakami kratko in jedrnato opišemo njegovo vsebino. Pri tem lahko uporabljamo različne geslovnike (npr. SSG, MESH, EUROVOCS itd.). Predmetne oznake, ki so vključene v Splošni slovenski geslovnik (SSG), oblikujemo v skladu z Navodili za predmetno označevanje. Predmetne oznake v okviru sistema COBISS vnašamo v ustrezna polja bibliografskega zapisa v formatu COMARC/B.

 

Priročniki, navodila, standardi in drugi dokumenti