Avtorstvo – blok 7XX, blok 9XX

V tem primeru avtorja članka ne poznamo, zato smatramo, da je članek anonimen (vrednost indikatorja v polju 200 je 1). Blok 7XX ostane neizpolnjen. V opombi v polju 300 lahko opozorimo na podpis v članku:

Primer:

300 _ _ $a Podpis: STA (Slovenska tiskovna agencija)

Sestavni del, ki povzema odgovore enega ali več intervjuvancev, vključuje pa lahko tudi dobesedne odgovore oziroma citate, je avtorsko delo pisca besedila (npr. novinarja). Pisca besedila kot primarnega avtorja navedemo v polju 700 s kodo 070. V podpoljih 200fg zapišemo le tiste odgovornosti, ki so v prispevku navedene oziroma izpostavljene v viru podatkov (nad ali pod naslovom oziroma pred začetkom ali na koncu besedila).

Kadar izjave intervjuvanca (intervjuvancev) predstavljajo večji del ali vsaj polovico prispevka, intervjuvanca (intervjuvance) navedemo v opombi v polju 300 ter v polju 702 s kodo 460. Če je intervjuvanec naveden v naslovu ali dodatku k naslovu, podatka v opombi v polju 300 ne ponovimo.

Kadar so v prispevku navedeni le krajši citati sogovornikov, v bibliografskem opisu navedemo le avtorja sestavnega dela.

Navodilo velja izključno za sestavne dele, ki so nastali na podlagi komunikacije avtorja prispevka z avtorjem oziroma avtorji citatov (ne velja za sestavne dele, v katerih avtor citira izjave govornikov na tiskovnih konferencah, posvetovanjih ipd. ali citira iz drugih virov).

Primer 1:

200 0 _ a Človeško telo je že od nekdaj predmet radovednosti
  e ko mrtvi žive uče
  f Helena Peternel Pečauer
  g fotografije Aleš Černivec
300 _ _ a Povzeto po pogovoru z Zvonko Zupanič Slavec
700 _ 1 3 103939939
  a Peternel Pečauer
  b Helena
  4 070 - avtor
702 01 3 3924579
  a Zupanič Slavec
  b Zvonka
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 1338979
  a Černivec
  b Aleš
  4 600 - fotograf
   

Op.: Večji del prispevka predstavlja citirano besedilo, ime intervjuvanke pa v prispevku ni izpostavljeno (omenjeno je v besedilu), zato ga zapišemo v opombi v polju 300.

(Prispevek je dostopen na: https://www.delo.si/prosti-cas/zdravje/clovesko-telo-je-ze-od-nekdaj-predmet-radovednosti.html.)

Primer 2:

200 0 _ a Raziskovalec z veseljem do sočloveka
  e dr. Borut Telban, antropolog
  f besedilo in fotografija Tanja Keršmanc
700 _ 1 3 262617699
  a Keršmanc
  b Tanja
  4 070 - avtor
  4 600 – fotograf
702 _ 1 3 4151139
  a Telban
  b Borut
  4 460 – intervjuvanec
   

Op.: Intervjuvanec je naveden v dodatku k naslovu, njegove izjave predstavljajo polovico prispevka.

Primer 3:

200 0_ a Lahko bi živeli 200 let
  f Nataša Medvešček
300 _ _ a Povzeto po pogovoru z Niko Erjavec, Zoranom Grubičem in Vito Dolžan
700 _ 1 3 209949795
  a Medvešček
  b Nataša
  4 070 - avtor
702 01 3 248612963
  a Erjavec
  b Nika
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 2245219
  a Grubič
  b Zoran
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 3545699
  a Dolžan
  b Vita
  4 460 - intervjuvanec
   

Op.: Sestavni del vsebuje izjave sogovornikov (citirano besedilo predstavlja pomemben del prispevka) ter izbor dognanj, povezanih z vsebino prispevka, iz različnih virov.

Primer 4:

200 0 _ a Beri, preden začneš razmišljati
  e kaj izbrani »poklicni« bralci priporočajo za poletne dni?
  f Mateja Komel Snoj
300 _ _ a V anketi so sodelovali: Zorko Simčič, Matija Ogrin, Matevž Kos, Romana Bider Muhovič, Edvard Kovač, Jože Bartolj, Alenka Puhar, Marija Stanonik in Kozma Ahačič
700 _ 1 3 53142627
  a Komel Snoj
  b Mateja
  4 070 - avtor
702  01 3 1078627
  a Simčič
  b Zorko
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 4382563
  a Ogrin
  b Matija
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 4709475
  a Kos
  b Matevž
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 85859
  a Bider
  b Romana
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 3587939
  a Kovač
  b Edvard
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 51043
  a Bartolj
  b Jože
  f 1969-
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 968291
  a Puhar
  b Alenka
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 2159971
  a Stanonik
  b Marija
  4 460 - intervjuvanec
702 01 3 11343203
  a Ahačič
  b Kozma
  4 460 - intervjuvanec
   

Op.: Avtorica prispevka je postavila vprašanje devetim osebam, napisala uvod in v zaključku priporočila v branje knjigo po svojem izboru (avtorica je navedena na koncu prispevka, anketiranci pa so grafično izpostavljeni nad svojim besedilom oziroma odgovorom na zastavljeno vprašanje).