Standardne številke (območje 8) – blok 0XX

Pojasnilo vnesemo v primerih, ko ima publikacija več številk ISBN (za vsako številko ISBN ponovimo polje 010) ali pa jo je izdalo več založnikov. Pojasnilo je načeloma v jeziku katalogizacijske ustanove, za različne vrste vezav pa lahko prepišemo tudi standardne izraze oziroma okrajšave s publikacije. Če ima publikacija eno številko ISBN in če je založnik le eden, je pojasnilo odveč. Prav tako ne navajamo pojasnila pri 10-mestni in 13-mestni številki ISBN (pojasnili ISBN-10 in ISBN-13 smo uporabljali le krajši čas ob uvedbi trinajstmestne številke).

Več številk ISBN imamo v naslednjih primerih:

  • publikacijo je izdalo več založnikov, pri vsaki številki ISBN kot pojasnilo vnesemo ime založnika (primera 1 in 2),
  • publikacija je izšla v različnih vezavah (primera 3 in 4),
  • publikacija je izšla oziroma izhaja v več zvezkih, svoj ISBN ima lahko tako celotna publikacija (komplet) kot tudi posamezni zvezki (primer 5); uporabljamo dogovorjeno okrajšavo zv., ki je ne opremimo z znaki za izključitev razvrščanja (NSB/NSE).

Primer 1:

010 _ _ $a 86-11-16087-8
  $b Mladinska knjiga
200 0 _ $a Vodnik po slovenskih muzejih
210 _ _ $a Ljubljana
  $c Skupnost muzejev Slovenije
  $c Mladinska knjiga

Primer 2:

010 _ _ $a 961-6006-99-1
  $b Jutro
010 _ _ $a 961-6079-81-6
  $b Branko
200 0 _ $a Zvezdni miti in legende
210 _ _ $a Ljubljana
  $c Jutro
  $a [Nova Gorica]
  $c Branko

Primer 3:

010 _ _ $a 961-91479-5-2
  $b broš.
010 _ _ $a 961-91479-8-7
  $b trda vezava
200 0 _ $a Trilijon bilijonov ali Sreča enega otroka

Primer 4:

010 _ _ $a 978-0-19-929669-9
  $b hbk.
010 _ _ $a 978-0-19-929670-5
  $b pbk.
200 0 _ $a Child language

Primer 5:

010 _ _ $a 86-11-14288-8
  $b komplet
010 _ _ $a 86-11-14269-1
  $b zv. 8
010 _ _ $a 86-11-14345-0
  $b zv. 9
200 1 _ $a Enciklopedija Slovenije

Vsa pojasnila, ki se nanašajo na eno številko ISBN, navedemo v enem podpolju 010b, posamezne navedbe ločimo z vejico.

Primer:

010 _ _ $a 961-6387-26-X
  $b zv. 1, broš.
010 _ _ $a 961-6387-28-6
  $b zv. 1, trda vezava
010 _ _ $a 961-6387-71-5
  $b zv. 2, broš.
010 _ _ $a 961-6387-72-3
  $b zv. 2, trda vezava
010 _ _ $a 961-6387-73-1
  $b zv. 3, broš.
010 _ _ $a 961-6387-74-X
  $b zv. 3, trda vezava
200 0 _ $a Mladost pri Svetem Ivanu
  $f Vladimir Bartol