Fizični opis (območje 5) – polje 215

Če smo na podlagi predhodne in naslednje številke res prepričani, za katero številko gre, lahko manjkajoči podatek napišemo v oglatem oklepaju. Teoretično je namreč mogoče tudi, da so prenehali z označevanjem posameznih številk in je na publikaciji le še t.i. podatek o kronologiji (npr. datum). Če ugotovimo, da so prenehali z označevanjem posameznih številk, navedemo le podatke, ki so na publikaciji.

Neštetih strani praviloma ne navajamo (navedemo jih le v primeru, kadar se na neštetih straneh nahajajo spremna besedila ali bibliografije, ki jih v opombah navajamo z obsegom – neštete strani v teh primerih navedemo z rimskimi številkami in v oglatem oklepaju, npr. [VII], 244 str.).

Začetne strani, označene z rimskimi številkami, seštejemo in navedemo v oglatem oklepaju.

Primer:

215 _ _ $a 3 zv. ([XXIV], 638 str.)

Kadar se številčenje začetnega dela publikacije nadaljuje na koncu publikacije, navedemo najprej glavno številčenje, nato pa strani, označene z rimskimi številkami (zadnjo oštevilčeno stran):

Primer:

215 _ _ $a 213, XXIII str.

Če je avtorjeva slika na začetnih štetih straneh, podatek navedemo v podpolju 215c (v podpolju 105a je koda c za portret).

Primer:

105 _ _ $a c - portreti
215 _ _ $a 313 str.
  $c avtorj. sl.

 

Če je avtorjeva slika na začetnih neštetih straneh, podatek navedemo v podpolju 215a (v podpolju 105a je koda f za uvezane priloge).

Primer:

105 _ _ $a f – priloge (uvezane)
215 _ _ $a 193 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.

V podpolju 215a navedemo zadnjo paginirano stran, v opombi v polju 300 pa pojasnimo, da so listi potiskani le po eni strani (opomba je koristna za uporabnike, saj je obseg publikacije za polovico manjši, kot je razvidno iz podolja 215a).

Primer:

215 _ _ $a 340 str.
300 _ _ $a Hrbtne str. listov prazne

V podpolju 215a navedemo zadnjo paginirano stran (f.), v opombi v polju 300 pa pojasnimo, da so listi potiskani po obeh straneh (opomba je koristna za uporabnike, saj je obseg publikacije za polovico večji, kot je razvidno iz podolja 215a).

Primer:

215 _ _ $a 240 f.
300 _ _ $a Listi potiskani po obeh str.

Neuvezane priloge oziroma spremno gradivo, ki nima samostojnega naslova, popišemo v podpolju 215e. Spremno gradivo je izšlo istočasno s publikacijo in je namenjeno uporabi skupaj s publikacijo. Navedemo ga z besedo ali izrazom, ki označuje naravo gradiva.

Primer:

215 _ _ $a 333 str.
  $c ilustr.
  $d 24 cm
  $e popravki

 

Kadar ima spremno gradivo svoj naslov ali kadar se drugi podatki v spremnem gradivu razlikujejo od podatkov v osnovni publikaciji (ter so pomembni za uporabnike kataloga), ga popišemo v polju 421.

Primer:

200 1_ $a Biblija
  $f [prevod podnapisov k slikam Andrej Rosina]
421 _1 $1 2000_
  $a Biblijski prizori
  $e mojstrovine biblijskih iluminacij
  $f [avtorica uvodnega besedila Nataša Golob
  $g izbor slik Nataša Golob in Valentin G. Logar]
  $1 215_ _
  $a 1 mapa ([4] str., [8] f.)