Založništvo, distribucija itn. (območje 4) – polje 210

Kadar je založnik publikacije hkrati tudi tiskar, ga navedemo v podpolju 210c kot založnika, v podpolju 210g kot tiskarja, oglatega oklepaja ne uporabimo.

Primer:

200 0 _ $a "Blaže in Nežica"
  $e kulturno-pedagoški pomen Slomškovega dela
  $f napisal Vinko Brumen
210 _ _ $a V Mariboru
  $c Tiskarna sv. Cirila
  $d 1936
  $e v Mariboru
  $g Tiskarna sv. Cirila
    Op.: Na naslovni strani: Založila in tiskala Tiskarna sv. Cirila.

Kadar leto izida ni navedeno v viru podatkov (naslovna stran, začetne strani, kolofon), imamo pa podatek o letu, v katerem bi publikacija lahko izšla (npr. letnica pri spremni besedi, letnica v dovoljenju za tisk ipd.), to leto vnesemo kot verjetno leto izida (v podpolju 100b je koda »d«, v podpolju 210d leto navedemo v oglatem oklepaju in z vprašajem). Če leto izida preverimo, vprašaja ne pišemo.

Primer 1:

100 _ _ $b d – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 1935
200 0 _ $a Veselite se!
  $f Daniel Considine
210 _ _ $a [Selo
  $c Karmel
  $d 1935?]
    Op.: Leto izida (tiska ali copyrighta) v publikaciji ni navedeno; na koncu Uvodne besede je navedena letnica, ko je bila uvodna beseda napisana (Selo, na vigilijo vseh svetnikov 1935), ista letnica je navedena tudi na hrbtu naslovne strani v dovoljenju za objavo publikacije (Nihil obstat je dal škofijski ordinariat v Ljubljani, dne 23. novembra 1935).

Primer 2:

100 _ _ $b d – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 1936
200 1 _ $a Misijonska molitvena ura za misijonsko nedeljo
  $e (primerna tudi za molitveno uro ob kvatrnih nedeljah)
  $f priredil Karmel na Selu pri Ljubljani
210 _ _ $a Na Selu pri Ljubljani
  $c $c Karmel
  $d [1936?]
    Op.: Leto izida (tiska ali copyrighta) v publikaciji ni navedeno, na hrbtu naslovne strani je pri dovoljenju za tisk navedena letnica 1936 (Imprimatur Škofijski ordinariat v Ljubljani, 10. oktobra 1936).

Pred navedbo podatka o prevajalcu v oglatem oklepaju dodamo izraz samozal. ([samozal.]).

Primer:

210 _ _ $c [samozal.] prevajalec

V podpolju 215c najprej navedemo samozaložbo (samozal.), v oglatem oklepaju dodamo kratico osebnega imena in priimek osebe, ki je publikacijo dejansko izdala.

Primer:

210 _ _ $c samozal. [J. Novak]