CONOR

V podpolju 810b navedemo ime v taki obliki, kot se pojavlja v publikaciji (Janez Novak), podatkov o odgovornosti ne navajamo (podatki o odgovornosti sodijo v bibliografski opis, polje 810 v normativnem zapisu je namenjeno viru za obliko imena).

Kadar sta v publikaciji dve obliki imena, je vir za obe obliki isti, torej je izpolnjeno le eno polje 810. Kadar je ena oblika imena že navedena v podpolju 810a, drugo obliko navedemo v podpolju 810b (primer 1). Kadar pa v podpolju 810a ni navedena nobena oblika imena, obe imeni vnesemo v podpolje 810b, ločimo ju z vejico (primer 2).

Primer 1:

200 _ 1 $a Pajer
  $b Majda
400 _ 1 $a Pajerk
  $b Majda
810 _ _ $a Povezanost naravnanosti, medsebojnih odnosov in zadovoljstva pri delu v podjetju Gorenje : diplomsko delo / Majda Pajer. - 2005
810 _ _ $a Vonj črnega zlata / Majda Pajer. - 2008
  $b Majda Pajerk

Primer 2:

200 _ 1 $a Clibbon
  $b Lucy
400 _ 0 $5 e - psevdonim
  $a Lucy Longstockings
400 _ 1 $5 e - psevdonim
  $a Longstockings
  $b Lucy
810 _ _ $a Magical Christmas / [text] Merry Meg. - cop. 2004
  $b Lucy Longstockings, Lucy Clibbon

V podpolju 4009 navedemo kodo za jezik v primeru, ko se jezik kazalke razlikuje od jezika značnice (pri tem upoštevamo le ime (podpolja 200a in 200b ter 400a in 400b), identifikacijske oznake so praviloma v slovenščini ne glede na jezik značnice).

Primer:

200 _ 1 $a Cankar
  $b Ivan
400 _ 1 $9 chi - kitajski
  $a Cankaer
  $b Yiwan
400 0 1 $9 lit - litovski
  $a Cankaras
  $b Ivanas

Vnos kode z – drugo ni potreben (kode v podpolju 4005 se uporabljajo za programski izpis posebne uvodne fraze oziroma navodila, ki se izpiše na napotilnem vpisu; pri dvojnih priimkih in kraticah imena napotilnih vpisov ni).