Kodirani podatki – blok 1XX

Uporabimo kodo za modificirani zapis (podpolje 100g) le v primeru, ko je besedilo v publikaciji zapisano v drugi pisavi (npr. v cirilici), ali pa jo uporabimo tudi v primeru, ko so v drugi pisavi le podatki na naslovni strani?

Kodo za modificirani zapis uporabimo, kadar podatke (ali del podatkov) s publikacije v zapisu transliteriramo oz. transkribiramo.

Primer 1:

100 _ _ $b d - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 2010
  $e c - šolski, 5-10 let (C)
  $g 1 - modificiran zapis
  $h slv - slovenski
  $i b - druge transliteracije
  $l ca - cirilica - ni specificirana
101 1 _ $a rus - ruski
  $c slv - slovenski
200 0 _ $a Žiraf Borja
  $f avtor teksta i risunkov Tina Perko
  $g [perevod Miroslava Jakopec]
300 _ _ $a Prevod dela: Žirafa Cveta
300 _ _ $a Cir.
    Op.: Podatki v polju 200 so transliterirani iz ruščine (naslovna stran je v ruskem jeziku), zato v podpolje 100g vnesemo kodo za modificirani zapis. (Ker je besedilo publikacije v ruščini, v polju 300 navedemo  opombo o pisavi.)

Primer 2:

100 _ _ $b d - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 2007
  $e k - odrasli, zahtevno (neleposlovje)
  $g 1 - modificiran zapis
  $h slv - slovenski
  $i b - druge transliteracije
  $l ca - cirilica - ni specificirana
101 0 _ $a slv - slovenski
  $a eng – angleški
  $a rus - ruski
200 1 _ $a Slovenska narečja med sistemom in rabo
  $d Slovene dialects - system and use
  $d Slovenskie dialekty - sistema i ispol'zovanie
  $e povzetki predavanj
  $e = summaries
  $e = rezjume dokladov
  $e mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 15.-17. november 2007
  $f [urednica Vera Smole]
300 _ _ $a Prispevki v slov., angl. ali rus.
300 _ _ $a Lat. in cir.
    Op.: Naslov v drugem podpolju 200d je transliteriran iz ruščine (na naslovni strani so naslovi in dodatki k naslovu v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku), zato v podpolje 100g vnesemo kodo za  modificirani zapis. (Ker je besedilo publikacije v več jezikih, v opombi v polju 300 navedemo posamezne jezike; ker je besedilo v različnih pisavah (latinici in cirilici),  v polju 300 navedemo opombo o pisavi.)

Primer 3:

100 _ _ $b d - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 2010
  $e k - odrasli, zahtevno (neleposlovje)
  $g 1 - modificiran zapis
  $h slv - slovenski
  $i b - druge transliteracije
  $l ca - cirilica - ni specificirana
101 0 _ $a rus - ruski
  $a slv - slovenski
200 0 _ $a Rusko-slovenski slovar
  $d Russko-slovenskij slovar'
  $f Janko Pretnar
    Op.: Naslov v podpolju 200d je transliteriran iz ruščine (naslov je v slovenskem in ruskem jeziku), zato v podpolje 100g vnesemo kodo za modificirani zapis. (Besedilo je v dveh jezikih, opombe o jezikih ne  navajamo, ker je jezik besedila razviden iz stvarnega naslova.)

Primer 4:

100 _ _ $b h - publikacija z letom izida in copyrighta
  $c 2008
  $h slv - slovenski
  $l ba - latinica
101 0 _ $a eng - angleški
  $a ukr – ukrajinski
200 0 _ $a Selected works
  $f Jacob P. Hursky
  $g [editor Assya Humesky]
300 _ _ $a Besedilo v angl. ali ukr.
300 _ _ $a Lat. in cir.
    Op.: Besedilo publikacije je v angleščini in ukrajinščini (delo ne vsebuje prevodov), naslov pa je samo v angleškem jeziku. Zapis ni modificiran (podatki v polju 200 niso transliterirani), navedemo pa opombo o jeziku in opombo o pisavi v poljih 300.