Klasifikacija

Klasifikacija

Klasifikacija je postopek identifikacije vsebine dela, pri katerem s klasifikacijskimi oznakami kratko in jedrnato opišemo njegovo vsebino. Klasifikacijske oznake vsebino dela opredeljujejo s črko, številko, simbolom ali z njihovo kombinacijo. Najbolj razširjena knjižnična klasifikacija v Sloveniji je Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), ki se stalno spreminja in dopolnjuje; zadnja izdaja je iz leta 2020 (UDCMRF 2012). Uporablja pa se tudi druge klasifikacijske oznake (npr. Dewejeva decimalna klasifikacija, klasifikacija CTK, Frascati itd.). Klasifikacijske oznake v okviru sistema COBISS vnašamo v ustrezna polja bibliografskega zapisa v formatu COMARC/B.

 

Priročniki, navodila, standardi in drugi dokumenti