Hranimo misli - že 250 let


Narodna in univerzitetna knjižnica

Hranimo misli - že 250 let
 

[razstave]

[dogodki]

[250 zakladov]


V letu 2024 obeležujemo 250 let od začetkov Narodne in univerzitetne knjižnice. Kot naslednici licejske knjižnice je njene začetke mogoče postaviti v leto 1774, ko je bilo po odločitvi Marije Terezije v javno uporabo namenjenih prvih 637 knjig. V 18. stoletju so v času razsvetljenega absolutizma začele nastajati prve javne knjižnice, ki so omogočale dostop do informacij in znanja tudi širši javnosti. Knjige iz knjižnic razpuščenega jezuitskega reda so predstavljale začetne zbirke marsikatere javne knjižnice takratnega cesarstva. Med njimi je bila tudi licejska knjižnica v Ljubljani.

Letos tako v Narodni in univerzitetni knjižnici praznujemo 250 let odločitve za dostop do pisane besede in znanja. Odločitve za pot pismenosti, pot branja in družbo, ki stavi na učenje, izobrazbo, razgledanost in kritično mišljenje. Odločitve za družbo znanja in kulture.

Tej odločitvi je sledilo 250 let požrtvovalnega dela za kulturni in znanstveni razvoj naroda skozi zbiranje, ohranjanje in posredovanje knjižničnega gradiva. Skozi vso svojo zgodovino je knjižnica delovala kot razvijujoč se prostor oskrbovanja slovenskega naroda z duhovnim bogastvom in nastajanjem novih znanj in vse do danes knjižnica spada med najpomembnejše osrednje kulturne in izobraževalne ustanove na našem ozemlju. Sprva licejska knjižnica, nato cesarsko-kraljeva Študijska knjižnica, Državna študijska knjižnica, Univerzitetna biblioteka in danes Narodna in univerzitetna knjižnica pišejo zgodbo neprekinjene skrbi za uporabnike in gradivo: vse od prvih dni po odprtju, ko je knjižnica sprejela le 14 dnevnih bralcev, do sodobnega časa, ko NUK letno obišče 250.000 obiskovalcev in uporabnikov.

Narodna in univerzitetna knjižnica se v svoji zgodbi odstira kot simbol predanega zbiranja, strokovnega urejanja, odgovornega ohranjanja in povečevanja dostopa do znanja. Četrt tisočletno zbiranje danes sestavljaja temeljno nacionalno zbirko slovenike, zbirko temeljne študijske literature in zbirke posebnega knjižničnega gradiva. Skrb za to gradivo si danes delijo strokovnjaki s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti, konservatorji-restavratorji, informatorji, sodelavci v skladišču in drugi sodelavci knjižnice. Od prvih 637 knjig so na različne načine zbirali in posredovali pomembna dela domačih in tujih avtorjev, tako, da je v prelomu v dvajseto stoletje knjižnica hranila že več kot 36.000 zvezkov, danes - po 250 letih - pa zbirka šteje že več kot 3.000.000 enot gradiva. In ne le v fizični obliki, saj je več kot milijon enot digitalnih objektov na voljo tudi v Digitalni knjižnici Slovenije, za katero prav tako skrbi NUK.

Praznovanje obletnice delovanja knjižnice je slavje mnogih začetkov, pomembnih odločitev in četrt tisočletja vestnega delovanja prednamcev, ki so utirali smer do današnjih dni. Njena zgodba je odsev zgodovinskih dogodkov, gradiv v zbirki, bibliotekarjev in njihove ljubezni do knjig, zvestih uporabnikov in številnih sodelovanj. In misli, ki so se in se še naprej hranijo v Narodni in univerzitetni knjižnici.


 

Razstave

Hranimo misli - že 250 let

(28.5.–3.12.2024, Razstavna dvorana, avla pred Veliko čitalnico)

V mnogih začetkih, izzivih, dogodkih in naporih, ki so spremljali delovanje NUK in njenih predhodnic, se razkriva pravcati mozaik spoznanj, kaj pomeni zbiranje, hranjenje, ohranjanje in posredovanje gradiva ter skrb za mnoge javnosti – uporabnike, založnike, knjižničarje in vse obiskovalce, ljubitelje knjig, kulture in znanosti. Ta mozaik spoznanj vodi v trdne vrednote našega delovanja, prihodnost izpolnjevanja poslanstva knjižnice in hvaležen poklon zgodbi, ki se je v razsvetljenskem duhu začela pred 250 leti. Prinaša odgovor na vprašanje, kaj je Narodna in univerzitetna knjižnica in kako hranimo misli.

Zgodbe, dokumenti, fotografije, raznovrstno gradivo, podatki bodo skozi zgodovinski prerez in predstavitev preteklih ter sodobnih dejavnosti NUK obiskovalcem ponudile sprehod skozi dvestopetdesetletni razvoj knjižnice. Razstavljeni bodo izvirni zakladi naše zbirke; gradivo, ki je izjemnega pomena ne zgolj za našo ustanovo, temveč nagovarja kulturni in znanstveni razvoj celotnega naroda. Razstava je zasnovana v dveh delih, pri čemer bo razstavljeno gradivo od odprtja do septembra predstavljalo začetke knjižnice in zbiranje gradiva; v drugem delu pa bomo predstavili raznolikost gradiva v knjižnici, njegovega urejanja in ohranjanja. V posebni vitrini bomo vsak mesec na ogled ponudili najpomembnejša gradiva v zbirki NUK.

V avli pred Veliko čitalnico NUK bomo predstavili pomembnejše dogodke iz naše zgodovine. Požar, letalska nesreča, potres, prihod pomembnih bibliotekarjev, odkup Kopitarjeve zbirke, organizacija prvega tečaja, zagon Digitalne knjižnice Slovenije in priprava razstave Brižinskih spomenikov so morda le povsem poljubno izbrani mejniki zgodovine NUK, a zgodbe, ki jih pripovedujejo, pomenljivo osvetlijo vlogo in razvoj osrednje slovenske knjižnice.
 

Hranimo misli na Krakovskem nasipu

(16. maj–18. junij 2024. Krakovski nasip, Ljubljana)
 

Črko-slika NUK (razstava študentov Naravoslovnotehniške fakultete UL)

(23.5.–3.12.2024, prostori Kavarne NUK)

 


Dogodki

Dediščina prihodnosti

(4. april 2024, zbornična dvorana UL)

Slavnostno odprtje razstave in praznovanja ob 250. obletnici Narodne in univerzitetne knjižnice

(28. maj 2024, Velika čitalnica NUK)


Dobrodošli doma!

(26. junij 2024, Matica in NUK)


Kongres TPDL

(24.–27. september 2024)


Dan odprtih vrat

(3. december 2024)


250 zakladov za 250 let

Zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice je od začetnih 637 knjig v četrt tisočletja narasla na več kot 3 milijone objektov – knjig, periodike, letakov, rokopisov, multimedijskih gradiv in sive literature. Danes predstavlja temeljno zbirko pisne kulturne in znanstvene dediščine Slovencev ter hrani ne samo najbolj dragocene in edinstvene dokumente slovenstva, ampak tudi drugo gradivo, ki priča o ustvarjalnosti in identiteti slovenskega naroda. Ob 250-letnici smo izbrali 250 edinstvenih in raznolikih zakladov, ki odstirajo bogastvo naše knjižnične zbirke in v katerih se zgodba naše osrednje knjižnice prepleta z zgodbo slovenskega naroda.
 

 

Projekt nastaja v okviru programa NUK, ki ga financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

logotip Ministrstva za kulturo

 

 

Medijski sponzorji
 

logotip rtv                     logotip Radia Slovenije            logotip mmc